HomeRynek outdoor

Nowa kadencja Zarządu Intersport

W dniu 17 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Zarządu Spółki na 5-letnią wspólną kadencję następujące osoby.

  • Pana Artura Mikołajko – na funkcję Prezesa Zarządu,
  • Pana Marka Radwańskiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Sławomira Gila – na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Wszystkie ww. osoby powołane w skład Zarządu INTERSPORT Polska S.A. sprawowały funkcje członków
Zarządu Spółki w poprzednich kadencjach, począwszy od 1989 roku.
Członkowie obecnego Zarządu INTERSPORT Polska S.A. nie prowadzą konkurencyjnej działalności w innej
spółce ani też nie uczestniczą w innej spółce kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako
wspólnicy lub członkowie organów zarządzających lub nadzorujących.

Szczegółowe informacje wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, odnośnie osób powołanych w skład Zarządu Spółki znajdziecie Państwo na stronach Intersport.pl.

Źródło: Intersport.pl

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0