HomeRynek outdoor

Lipiec świetny dla Euromarku

Euromark Polska S.A. kontynuuje w lipcu świetny dodatni trend. Jednostkowa sprzedaż spółki w pierwszym wakacyjnym miesiącu wzrosła o 31%!Euromark - lipiec 2010Euromark – lipiec 2010

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska" S.A. w lipcu 2010 roku wyniosły 8.969 tysięcy złotych i były wyższe o 31% od wyników osiągniętych w lipcu ubiegłego roku. Narastająco jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – lipiec 2010 roku wyniosły 34.156 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 21,5%.

Zarząd informuje, że w lipcu 2010 roku Spółka kontynuowała pozytywną dynamikę sprzedaży skumulowanej zapoczątkowaną w I kwartale roku obrotowego 2010/2011, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z kolekcji Wiosna/Lato 2010. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja marki Campus, która poszerzona została poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w lipcu 2010 roku wyniosły 9.423 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w lipcu roku ubiegłego o 22,4%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – lipiec 2010 roku wyniosły 35.804 tysięcy złotych i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 21,1%. Spadek skonsolidowanych przychodów spowodowany był głównie sprzedażą przez Emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając, dla uzyskania porównywalności, przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych za lipiec 2009 roku oraz za okres marzec-lipiec ubiegłego roku, Grupa zanotowałaby wzrost sprzedaży w wysokości 25,9% w skali miesiąc do miesiąca oraz 19,8% wzrost sprzedaży w ujęciu za cały okres.

Źródło: Euromark

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0