HomeRynek outdoor

Intersport – wzrost sprzedaży i zysku brutto w pierwszym półroczu 2010

Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu 2010 roku odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 5% oraz poprawę EBITDA o 9% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku.

Intersport - I półrocze 2010Intersport – I półrocze 2010

Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu 2010 roku odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 5% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku osiągając przychód w wysokości 120.077 tys. zł wobec 114.500 tys. zł w 2009 roku.

Wyniki sprzedaży w I półroczu 2010 roku

W I kwartale br. dzięki mroźnej i długiej zimie, Spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 16,2% oraz wzrost zysku netto o 51% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W kwietniu br. ze względu na „żałobę narodową" centra handlowe były zamknięte w weekendy, które są ważne z punktu widzenia handlowego. Zakłóciło to w znacznym stopniu realizację planów sprzedażowych Spółki, która odnotowała wówczas niższe o 21,5% przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dodatkowo, nietypowe anomalie pogodowe występujące w maju spowodowały liczne powodzie, które negatywnie wpłynęły na nastroje zakupowe Polaków. Wydarzenia te spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży Spółki w tym okresie.

2010 styczeń luty marzec 1Q kwiecień maj czerwiec 2 Q I półrocze
Przychody
[tys. zł]
34.655 26.857 15.672 77.184 12.689 13.687 16.517 42.893 120.077
Zmiana [%]
do 2009 roku
+8,7 +21,9 +24,6 +16,2 -21,5 -8,3 -2,5 -10,7 +4,9

W I półroczu 2010 roku zysk brutto wyniósł 1.108 tys. zł i był wyższy o 7,6% w porównaniu
do analogicznego okresu 2009 roku (1.030 tys. zł.) Zysk netto odnotowano na poziomie 844 tys. zł wobec zysku netto na poziomie 932 tys. zł uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan zobowiązań długoterminowych Spółki zmniejszył się o 49,3%
w stosunku do I połowy 2009 roku i był efektem terminowej spłaty zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz otrzymanej dotacji unijnej na budowę magazynu w Cholerzynie.

Ze względu na słabszą od planowanej sprzedaż w kwietniu i maju br., Zarząd Spółki podjął decyzję o przyspieszeniu sezonowej wyprzedaży wybranego asortymentu. Wpłynęło to na zmniejszenie w I półroczu br. marży na sprzedaży o 1 p.p., ale jednocześnie zaowocowało zmniejszeniem zapasów o 6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W porównaniu do I półrocza 2009 roku Spółka poprawiła o 9% EBITDA.

Pozytywnym aspektem minionego okresu były niższe niż zakładano koszty prowadzenia działalności, w szczególności zanotowano spadek o 5% kosztów ogólnego zarządu oraz spadek o 3% usług obcych (głównie opłat w centrach handlowych).

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. uważa, że możliwe jest wykonanie prognozy zakładającej osiągnięcie przez Spółkę 9% wzrostu przychodów ze sprzedaży (do poziomu 238 mln zł) oraz osiągnięcie zysku netto w wysokości 3,8 mln zł. Najważniejszym miesiącem wpływającym na wypracowanie prognozowanych wielkości jest grudzień, który generuje znaczne przychody Spółki. Dlatego dopiero w połowie grudnia br. będzie możliwe przeprowadzenie analizy stopnia realizacji prognozy na rok 2010.

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0