HomeRynek outdoor

Wzrostowy marsz Euromark trwa!

Euromark Polska S.A., właściciel marek Alpinus, Campus oraz sieci Planet Outdoor znowu odnotował świetne wyniki sprzedaży. Grudniowa sprzedaż spółki wzrosła o prawie 40%!

Euromark - grudzień 2010Euromark – grudzień 2010

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. w grudniu 2010 roku wyniosły 15.797 tysięcy złotych i były wyższe o 39,9% od wyników osiągniętych w grudniu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – grudzień 2010 roku wyniosły 85.250 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 26,0%.

Świetne wyniki spółka zawdzięcza bardzo pozytywnej reakcji klientów na produkty z tegorocznej kolekcji. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja marki Campus, która została poszerzona poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w grudniu 2010 roku wyniosły 17.049 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w grudniu roku ubiegłego o 38,2%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – grudzień 2010 roku wyniosły 90.148 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2,3%. Umiarkowana dynamika skumulowanych skonsolidowanych przychodów spowodowana była głównie sprzedażą przez Emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych w ubiegłym roku, Grupa zanotowałaby wzrost skumulowanej sprzedaży za okres marzec-grudzień w wysokości 25,0%.

Źródło: Euromark

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0