HomeRynek outdoor

European Footwear Alliance (EFA) przyjmuje koniec antydumpingowych praktyk, nałożonych na obuwie skórzane z Wietnamu i Chin

W następstwie publikacji o wygaśnięciu pewnych antydumpingowych środków, European Footwear Alliance (Europejski Sojusz Obuwniczy) wita obowiązujący od 1 kwietnia 2011 roku koniec stosowania unijnych praktyk antydumpingowych wobec obuwia skórzanego. Pomimo, że pozytywne informacje o zmianie podejścia Unii Europejskiej do tego tematu pojawiały się już na początku stycznia, to dopiero teraz przemysł outdoorowy może rozpocząć planowanie i rozwój przyszłych strategii biznesowych dla sektora obuwniczego.

EFA pozostaje ostrożna i wyczulona na wyrażoną przez Komisję Europejską inicjatywę monitorowania przez okres jednego roku ewolucji importu obuwia skórzanego, wyprodukowanego w Chińskiej Republice Ludowej i w Wietnamie. Oczekujemy trwałego i otwartego dialogu z Komisja Europejską nad kwestią rozwoju i oceny wielkości importu.

We wspólnym interesie członków EFA, Komisji Europejskiej i państw członkowskich leży zrozumienie rodzących się problemów i praca nad odpowiednimi rozwiązaniami, jeśli takowe okażą się konieczne. Producenci obuwia reprezentowani przez EFA operują w oparciu o średnioterminowe plany produkcyjne i zobowiązania znacznie przekraczające 12 miesięczny cykl.

Otwarte rynki stworzą najlepsze warunki dla silnego europejskiego sektora obuwniczego

Europejscy producenci już teraz przegrupowali się aby działać na miarę swoich możliwości. Najnowsze liczby pokazują bardzo zachęcające postępy we Włoszech, które stanowią prawię połowę unijnej wartości produkcji. Rzeczywiście, włoski eksport wzrósł w drugim i trzecim kwartale o prawie 20%. Na przestrzeni czwartego kwartału eksport wzrósł nawet o około 30%. To pokazuje nie tylko konkurencyjność Włoch, ale także odzwierciedla globalną rzeczywistość, w której oczekiwania konsumentów rosną szybciej na wschodzących rynkach i zachowują się mniej dynamicznie na dojrzałych rynkach Europy.

Przyszły wzrost ekonomiczny jak i nowe miejsca pracy lokują się w tych obszarach łańcucha dostaw, w których Europa jest najbardziej konkurencyjna. W przemyśle obuwniczym jest to obszar budowania marki, designu, badań rozwojowych, technologii produkcyjnej, logistyki, dystrybucji i marketingu, oraz w dziedzinie produkcji obuwia z wyższej półki.

Zniesienie europejskich praktyk antydumpingowych ulży większości uczestników rynku obuwniczego włączając w to:

  • Europejskich konsumentów, którzy ostatecznie musieli ponosić koszty powstałe w efekcie antydumpingowych działań.
  • Europejskich detalistów, którzy wciąż działają w wysoce konkurencyjnym środowisku, dysponując niezwykle wąskim marginesem oraz którzy wciąż walczą o utrzymanie poziomu sprzedaży i zatrudnienia w Unii Europejskiej.
  • Wiele europejskich marek obuwia, które przeniosły produkcję lub jej część poza granice Unii w ramach strategii pozwalających na dostarczenie produktów najwyższej wartości do rąk europejskich konsumentów i umożliwiających ekspansję na rynki rosnące.

Wszyscy producenci obuwia zostali dotknięci przez globalne braki w dostawach skóry. Wraz ze wzrostem cen syntetyków i innych materiałów produkcyjnych przyczyniło się to do dużego wzrostu kosztów surowych materiałów. Koszty pracy wzrosły w Azji na przestrzeni ostatnich kilku lat, podobnie jak koszty transportu. Z tych powodów rosną także koszty importu. Zniesienie środków antydumpingowych pomoże zrównoważyć część tych wzrastających kosztów.

Wprowadzenie właściwego środowiska handlowego i regulacyjnego w celu wykształcenia wszystkich tych segmentów łańcucha dostaw, w których Europa jest obecnie konkurencyjna, jest kluczowe dla utrzymania wzrostu ekonomicznego oraz dla zabezpieczenia i rozwoju miejsc pracy w tym sektorze w Europie. Zniesienie ceł jest bez dwóch zdań krokiem we właściwym kierunku.

W tym kontekście przyjmujemy nowe priorytety Komisji Europejskiej zmierzające do rozwiązania ograniczeń handlu, na które skazał komisarz ds. handlu Komisji Europejskiej Karel de Gucht, w opublikowanym w marcu pierwszym unijnym raporcie o ograniczeniach handlu. Wyczekujemy lepszego dostępu do rynku, tak aby europejskie firmy mogły budować i umacniać ich pozycje na szybko rosnących rynkach eksportowych takich jak Chiny, Rosja czy Brazylia oraz w innych wyłaniających się gospodarkach.

EFA jest ciałem złożonym z European Branded Footwear Coalition (Europejskiej Koalicji Markowych Producentów Obuwia), European Outdoor Group i Federation of the European Sporting Goods Industry (Federacji Europejskiego Przemysłu Sportowego).

Źródło: European Outdoor Group

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0