HomeRynek outdoor

Znaczna poprawa marży procentowej oraz słabsze obroty sieci sklepów sportowych INTERSPORT w I kwartale 2011 roku

W I kwartale 2011 roku spółka INTERSPORT Polska S.A. poprawiła marżę procentową ze sprzedaży o 7,3 p.p. oraz pomimo słabszej sprzedaży, planowo zmniejszyła stany zapasów asortymentu zimowego po sezonie. Pomimo niższych obrotów w tym okresie, realizacja prognozy rocznej nie jest zagrożona.

Zdaniem Zarządu INTERSPORT Polska S.A. istotnym osiągnięciem Spółki w I kwartale 2011 roku jest poprawa marży ze sprzedaży towarów i usług o 7,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dzięki nowoczesnej technologii zarządzania towarem stosowanym w centrum logistycznym Spółki, sieć INTERSPORT w I kwartale 2011 roku zmniejszyła stany asortymentu o 2 565 tys. zł (w porównaniu do stanu na dzień 31.03.2010 roku – 58 220 tys. zł).

Z uwagi na zbyt ciepłą zimę, w I kwartale 2011 roku przychody Spółki INTERSPORT Polska S.A. ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 53 083 tys. zł i były niższe o 31% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku (77 251 tys. zł.). Spadek zainteresowania klientów asortymentem zimowym w miesiącach styczeń-luty 2011 był spowodowany nadspodziewanie wysokimi temperaturami o tej porze roku. Obniżenie ilości klientów odwiedzających salony znalazł swoje odzwierciedlenie w mniejszych obrotach i niższych wynikach finansowych osiągniętych przez Spółkę w tym okresie. Taka sytuacja wystąpiła w całym sektorze handlu artykułami sportowymi w Europie.

Warto jednak podkreślić, iż w I kwartale 2011 roku sprzedaż w całorocznych grupach towarowych takich jak: buty sportowe, fitness, pływanie i team sport – przebiegała w salonach INTERSPORT na porównywalnym poziomie do ubiegłego roku.

Narastająco od stycznia do marca 2011 roku, Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 350 tys. zł. Kontynuowano proces obniżania kosztów prowadzenia działalności – obniżono koszty sprzedaży o 861 tys. zł, a koszty ogólnego zarządu o 127 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ze względu na zeszłoroczne rekordowe wzrosty sprzedaży w sezonie zimowym, Zarząd w swojej strategii przewidział niższe obroty w I kwartale br. i uwzględnił je przy sporządzaniu prognozy finansowej, opublikowanej w dniu 22 marca br. (RB 12/2011). W obliczu prezentowanych wyników, Zarząd stoi na stanowisku, że prognozowane wyniki są możliwe do realizacji. Spółka planuje w 2011 roku osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 222 mln zł, wypracowanie zysku brutto w przedziale kwotowym od 1,6 – 3,0 mln zł oraz odnotowanie wartości EBIDTY w wysokości 11,3 mln zł.

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0