HomeRynek outdoor

Komentarz Zarządu INTERSPORT Polska do wyników za pierwszy kwartał 2017 roku

W I kwartale 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wykonała ogromny krok w kierunku docelowej poprawy wyników finansowych. Spółka uzyskała samodzielną licencję INTERSPORT oraz rozpoczęła proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, co pozwoli realizować „nowy model biznesowy”. Pozytywne efekty tych działań pojawią się już w IV kwartale 2017 roku, a pełny efekt zmian będzie widoczny w roku 2018.

W I kwartale 2017 roku powróciliśmy do generowania pozytywnych wyników finansowych (EBITDA 2.400 tys. zł) dzięki poprawie marży procentowej i mniejszym kosztom. Spadek przychodów był spowodowany głównie brakiem towarów marek własnych. Towary te, zgodnie z cyklem zamówień, pojawią się w odpowiedniej ilości i na nowych warunkach na jesieni bieżącego roku.

W I kwartale 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wypracowała łączną wartość przychodów ze sprzedaży w wysokości 48.331 z tys. zł, czyli o 12,5 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 55.227 tys. zł).

Narastająco od stycznia do marca 2017 roku, w ujęciu LFL – na bazie porównywalnych sklepów – Spółka odnotowała r/r mniejszą sprzedaż o 7,2 proc., jednocześnie poprawiając o 1,3 p.p. marżę procentową ze sprzedaży.

W I kwartale 2017 roku Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 703 tys. zł podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk brutto wyniósł 1.085 tys. zł.

Narastająco, od stycznia do marca 2017 roku, Spółka INTERSPORT Polska S.A. wypracowała wartość EBITDA na poziomie 2.407 tys. zł, czyli o 28,4 proc. mniejszą niż w analogicznym okresu ubiegłego roku (było: 3.361 tys. zł) oraz odnotowała EBIT na poziomie 805 tys. zł czyli o 51,9 proc. niższy niż w I kwartale 2016 roku (było: 1.673 tys. zł)

W okresie od stycznia do marca 2017 roku Spółka ograniczyła koszty z działalności operacyjnej o 1,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ramach procesu optymalizacji sieci sprzedaży w I kwartale 2017 roku zostały zamknięte dwa sklepy.

Spółka otrzymała w rankingu konsumenckim tytuł „Gwiazdy Jakości Obsługi”, który potwierdza najwyższą jakość obsługi klienta sieci INTERSPORT w Polsce.

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0