HomeRynek outdoor

Lafuma w połowie drogi

Grupa Lafuma właśnie opublikowała raport obejmujący pierwsze pół roku finansowego (od października 2008 do marca 2009). Mimo światowego kryzysu i ogólnego spadku sprzedaży innych marek outdoorowych Lafumy, bardzo dobre wyniki zanotował specjalistyczny Millet.

Przypomnijmy, że Grupa Lafuma w ubiegłym roku podjęła poważne działania modernizacyjne – wykonano głęboką restrukturyzację firmy oraz w szybkim czasie przejęto markę Eider (patrz 2008 – rok zmian w Grupie Lafuma). I właśnie te działania, wg prezesa Lafuma SA Philippe’a Joffarda, przygotowały Grupę do trudnego kryzysowego roku 2009 – Te wysiłki uzbroiły nas w narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów na
2009 rok, czyli wzrostu zysku oraz stabilnego rozwoju całej Grupy
.

Zatem zobaczmy, jak wyglądają wyniki Grupy na półmetku jej finansowego roku. Lafuma zanotowała 7,2% wzrost sprzedaży i te wyniki możnaby uznać za rewelacyjne, gdyby nie to, że uwzględniają one rownież sprzedaż przejętego w ubiegłym roku Eidera. Po usunięciu wyników Eidera rezultaty Grupy biegną już zgodnie ze światowym trendem, czyli Lafuma zanotowała 2,5% spadek przychodów w stosunku do ubiegłego roku. Na tym tle rewelacyjnie kształtują się wyniki specjalistycznego Milleta, którego sprzedaż wzrosła aż o 22%!

Sprzedaż w Grupie Lafuma z podziałem na "dywizje"

milliony euro
S1 07/08
S1 08/09
Zmiana

Great Outdoor division – Lafuma
Board sports division – Oxbow
Country division – Le Chameau
Montain division – Millet, Eider

52,3
34,8
12,9
20,6

47,3
33,0
12,2
37,0

– 9,7 %
– 5,4 %
– 5,4 %
+ 79,3 %

Lafuma Group 

120,7

129,4

+ 7,2%

Najważniejsze odnotowane tendencje w przedstawionym okresie:

  • spadek w Great Outdoor division został spowodowany głównie slabymi wynikami marki jeansowej Ober (-25 %) i sprzętu campingowego (-16 %);
  • Country division, z wiodącą marką Le Chameau, sprzedaje się regularnie i można spodziewać się stabilnych przychodów z tej marki w całym roku finansowym, pomimo spadków zamowień z Wielkiej Brytanii, za które odpowiada słaby funt;
  • Board Sports division częściowo nadrobiło straty z pierwszego kwartału roku finansowego, głównie dzięki mocnej pozycji Oxbow we Francji;
  • sprzedaż na rynku międzynarodowym ciągle rośnie, a liderem są tu kraje Azji, ale na koniec marca również na tym rynku odnotowano spadek dynamiki sprzedaży;
  • ciągle dobrze wyglądają wyniki sprzedaży w sklepach firmowych Lafumy (+15 %) oraz za pośrednictwem internetu; sprzedaż w sklepach Oxbow podlegała dość dużym wahaniom i w sumie spadła (-1.6 %).
Źródło: Lafuma

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0