HomeImprezy outdoor

Ekspedycja Wisła

W sierpniu wyruszyła "Ekspedycja Wisła" – kajakowa
wyprawa od żródeł Wisły do Gdańska. Międzynarodowy zespół na czele z Markiem Kamińskim, chce zwrócić
uwagę Polaków na Wisłę – rzekę, która jest żródłem życia, historii i
kultury. Chce także promować aktywność Polaków związaną z wodą. Program
ekologiczny wyprawy ma pokazać jakie zagrożenia niesie za sobą
zanieczyszczenie środowiska oraz zanik żródeł czystej wody na świecie.

Trasa Ekspedycji WisłaTrasa Ekspedycji Wisła

Główne cele Ekspedycji Wisła:

 • przybliżyć wiedzę o europejskim dziedzictwie kulturowym wśród młodzieży,
 • promować aktywność Polaków związaną z wodą, a w szczególności z Wisłą,
 • uświadomić wszystkim problemy środowiska.

Ekspedycja Wisła w KrakowieEkspedycja Wisła w Krakowie


W czasie wyprawy zostanie przeprowadzona:

 • Diagnozę sytuacji ekologicznej Wisły, w tym zagrożeń i szans jej wykorzystania,
 • Akcję promującą aktywność fizyczną związaną z wodą oraz możliwości aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych,
 • Mapowanie dna Wisły za pomocą sonarów i nadajników GPS w celu przyszłej eksploracji,
 • Fotograficzną dokumentacją rzeki w celu integracji z serwisem Google,
 • Spotkania z osobistościami życia społecznego, politycznego, które będą przedstawiały dziedzictwo Polski,
 • Lekcje
  dla dzieci i młodzieży przygotowane przez nauczycieli we współpracy z
  Ministerstwem Edukacji, Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem
  Oceanologii PAN w Sopocie i Klubem Gaja,
 • Spotkania ze społecznościami lokalnymi
Źródło: ekspedycjawisla.com

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0