HomeRynek outdoor

Euromark rośnie i rośnie

Euromark Polska S.A., właściciel marek Alpinus, Campus oraz sieci Planet Outdoor, kolejny miesiąc z rzędu odnotował świetne wyniki. Wrześniowa sprzedaż spółki wzrosła o ponad 30%!

Euromark - wrzesień 2010Euromark – wrzesień 2010

Zarząd "Euromark Polska" S.A. informuje, że jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. we wrześniu 2010 roku wyniosły 7.711 tysięcy złotych i były wyższe o 33,3% od wyników osiągniętych we wrześniu ubiegłego roku. Narastająco jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – wrzesieo 2010 roku wyniosły 50.462 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 24,3%.

We wrześniu 2010 roku Spółka “Euromark Polska S.A.” kontynuowała pozytywną dynamikę sprzedaży skumulowanej zapoczątkowaną w I kwartale roku obrotowego 2010/2011, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z tegorocznej kolekcji. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja marki Campus, która poszerzona została poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej we wrześniu 2010 roku wyniosły 8.034 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych we wrześniu roku ubiegłego o 33,8%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – wrzesień 2010 roku wyniosły 52.858 tysięcy złotych i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 10,5%.

Spadek skumulowanych skonsolidowanych przychodów spowodowany był głównie sprzedażą przez Emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych za okres marzec-sierpieo ubiegłego roku (od września Eurotech Leisure Ltd. nie podlegał konsolidacji), Grupa zanotowałaby wzrost skumulowanej sprzedaży za okres marzec-wrzesień w wysokości 22,4%.

Źródło: Euromark S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0