HomeRynek outdoor

European Outdoor Group ogłasza obrady w sprawie godziwej pensji

European Outdoor Group (EOG) i Clean Clothes Campaign (CCC) zapraszają na spotkanie przy okrągłym stole, którego celem będzie dyskusja nad zagadnieniami związanymi z godna płacą.

W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost świadomości uczestników rynku w kwestii konieczności zapewnienia godziwego wynagrodzenia pracownikom z obszaru globalnego łańcucha dostaw. Jest to szczególnie istotne w przypadku większości państw azjatyckich, gdzie ustawodawstwo krajowe nie spełnia standardów pozwalających na ustalenie wynagrodzenia dla pracowników przemysłu włókienniczego na poziomie, na którym mogliby oni utrzymać swoje rodziny.

Mark Held, Sekretarz Generalny EOG mówi: Kluczowym zagadnieniem nie jest kwestia jakich zasad się trzymać, jako że te powinny być jasne i akceptowane przez każdego kto ma sumienie. Prawdziwym zagadnieniem jest jak obliczyć sprawiedliwe wynagrodzenie i jakie mechanizmy można wykorzystać w celu zapewnienia jego świadczenia. W skrócie, w jaki sposób uczciwa polityka płacowa może być realizowana?

EOG widzi swoją rolę jako kanał służący zapewnieniu informacji i szansy przedstawieniu potencjalnych rozwiązań dla wszystkich osób pracujących w outdoorze. Współpracując ściśle z CCC, European Outdoor Group oferuje branży szansę uczestnictwa w spotkaniu przy okrągłym stole na temat godnej płacy.

Wspólnie z przedstawicielami organizacji Asia Floor Wage Alliance (AFW), CCC-Network i Fair Wear Fundation (FWF), EOG dostarcza platformę w ramach której przedstawiciele przemysłu outdoorowego mogą omówić aktualny stan i modele płacy oraz możliwości ich realizacji. Po prezentacjach przewidziano czas na zadawanie otwartych pytań i dyskusję między obecnymi na spotkaniu.

Debata odbędzie się w czwartek, 27 października w Berlinie; wśród prelegentów znajdą się:

  • Annanya Bhattacharjee, Towarzystwo Pracy i Rozwoju (Society for Labour and Development), Indie, koordynator globalnej działalności Asia Floor Wage Alliance
  • May Wong, Globalisation Monitor, Hong Kong, członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Asia Floor Wage Alliance.
  • Inek Zeldenrust, Clean Clothes Campaign International Secretariat, Holandia
  • Henrik Lindholm, Fair Wear Fundation (FWF), Holandia, międzynarodowy koordynator weryfikacji przy FWF.

Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, udział możliwy jest tylko na zaproszenie. Każdy, kto chce uczestniczyć powinien wysłać e-mail do Marka Helda na adres: mark.held@europeanoutdoorgroup.com.

Źródło: European Outdoor Group

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0