HomeRynek outdoor

Intersport – słabsza sprzedaż w III kwartale 2011 roku

Na stronie Intersportu został opublikowany raport okresowy spółki za III kwartał 2011 roku. Mniejsza liczba klientów odwiedzających salony Intersport wpłynęła na niższe o 6,1% przychody ze sprzedaży. 

W III kwartale 2011 roku salony Intersport odwiedziło o 7% mniej klientów w porównaniu do III kwartału 2010 roku, co znalazło odzwierciedlenie w słabszych przychodach ze sprzedaży. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 42.877.000,00 zł, czyli niższe o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku (45.682.000,00 zł).

Mniejsze niż planowano obroty wypracowane przez Spółkę w III kwartale 2011 roku i wyższy niż zakładano kurs EURO w stosunku do PLN odbiły się negatywnie na wyniku finansowym.

INTERSPORT Polska S.A. odnotowała w III kwartale 2011 roku stratę brutto w wysokości 3.288.000,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku strata brutto wyniosła 968.000,00 zł.

Branża sportowa charakteryzuje się znaczną sezonowością sprzedaży co uwidacznia się w zróżnicowaniu przychodów Spółki w poszczególnych kwartałach. Jest to typowe zjawisko w branży wynikające z niższych cen jednostkowych asortymentu letniego.

Pozytywnym aspektem minionego okresu jest:

  • Utrzymanie trendu poprawy marży procentowej ze sprzedaży; 
  • Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji powierzchni sprzedaży, a tym samym obniżenia w przyszłości kosztów z tytułu płaconych czynszów. INTERSPORT Polska S.A. zamknęła we wrześniu br. salon w Sosnowcu oraz dzięki podpisanym aneksom do umów zmniejszyła powierzchnię sprzedaży salonów w Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim, które zostaną uruchomione w latach 2012-2013.

Narastająco od stycznia do września 2011 roku wartość przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Spółkę wyniosła 140.966.000 zł, a strata brutto wyniosła 4.423.000 zł.

Zarząd Spółki podtrzymuje swoje stanowisko, w kwestii realizacji prognozy na rok 2011. Jednocześnie informuje, iż najważniejszym okresem sprzedażowym wpływającym na wypracowanie prognozowanych wyników są dni od 10 – 30 grudnia każdego roku. Okres ten generuje największe w skali roku obroty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej marży.

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.

 

***

Szczegółowy raport spółki dostępny jest na stronie: inwestor.intersport.pl

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0