HomeRynek outdoor

Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH w przedsprzedaży on-line

Przypominamy, że tylko do 4 stycznia 2012 roku obowiązują promocyjne ceny przy zakupie biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2012, które odbędą się w dniach 29.01-1.02.2012 r. na Nowych Terenach Targowych w Monachium.

Poniżej przedstawiamy instrukcję zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH w przedsprzedaży on-line.

Bilety na targi ISPO MUNICH w przedsprzedaży on-line zamawiają Państwo poprzez stronę internetową targów www.ispo.com/munich, zakładka visitors – tickets and registration.

Płatność za bilety wstępu w systemie on-line możliwa jest wyłącznie kartą kredytową. Firmy posiadające login i hasło do zamawiania biletów, chcące zamówić bilety wstępu na targi (bilet jednodniowy lub na całe targi) wybierają na stronie Order Entrance Tickets/Redeem Voucher.

Firmy, które jadą na targi po raz pierwszy, dokonują rejestracji w bazie danych odwiedzających targi ISPO MUNICH, wybierając New Registration. Po zakooczonej rejestracji na adres e-mail podany w trakcie rejestracji zostaną automatycznie wysłane login i hasło dla firmy, dzięki którym możliwe będzie zamówienie biletów wstępu na targi dla wszystkich pracowników (Order Entrance Tickets/Redeem Voucher).

Zamówienie karty ISPO CARD odbywa się osobno – nie ma możliwości zamówienia ISPO CARD korzystając z opcji zamawiania biletów wstępu na targi. By zamówić ISPO CARD należy wybrać na stronie oddzielną zakładkę ISPO CARD.

Gdy klikną Państwo na Order Entrance Tickets/Redeem Voucher pojawi się okno z możliwością wyboru języka. Wyboru dokonują Państwo poprzez kliknięcie na odpowiednią flagę. Jeśli nie nastąpiło automatyczne przekierowanie na następna stronę, proszę kliknąć przycisk Next.

Na kolejnej stronie należy wpisad login oraz hasło i zatwierdzić klikając OK. Jeśli system pokazuje błąd prosimy ponownie wpisać dane – prosimy zwrócić uwagę na wielkość liter w haśle.

Po akceptacji przez system loginu i hasła nastąpiło przekierowanie na stronę z danymi firmy. Prosimy sprawdzić czy wpisane dane są poprawne, zwłaszcza dane do wysyłki pocztowej (organizator może przesłaćw kolejnym roku login i hasło droga pocztową). Jeśli dane są poprawne należy zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk Next.

Kolejny krok to określenie ilości zatrudnionych pracowników w firmie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego kółka. Dane zatwierdzane są kliknięciem na przycisk Confirm.

Bilety na targi są biletami imiennymi, co oznacza, że dla każdej osoby z firmy bilet musi zostać zamówiony odrębnie. Dane osób z firmy, dla których bilety były już zamawiane w ubiegłych latach, znajdują się w systemie. Pierwszym krokiem jest wybór z listy (lista please select rozwinie się po kliknięciu na nią) własnego imienia i nazwiska lub jeśli nie są Państwo zarejestrowani, wybór opcji I’m not in the list.

Następnie należy wybrać między dwoma możliwościami: jeśli chcą Państwo zamówić bilet tylko dla siebie lub dla siebie i dla innych osób z firmy, proszę wybrać pierwszą opcję I order for my self and possibly for other colleaguesas well; w przypadku, gdy jedynie dokonują Państwo zamówienia biletów, ale osobiście nie jadą Państwo na targi proszę wybrać opcję drugą I’m the contact person and order for other colleagues only.

Po dokonaniu wyboru osoby, wyświetlane są jej dane. Prosimy sprawdzić ich poprawność. Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi. Jeśli osoby nie było na liście wszystkie dane należy uzupełnić. Ważne! Proszę pamiętać o potwierdzeniu adresu e-mail (confirm e-mail address), bez jego ponownego wpisania nie będą mogli Państwo przejść do następnej strony.

Całość zatwierdza się klikając na Next.

Na kolejnej stronie należy określic pozycję danej osoby w firmie (wybór jednej odpowiedzi), zakres obowiązków (możliwe wiele odpowiedzi), sektor, w jakim dana osoba jest zatrudniona (wybór jednej odpowiedzi) oraz główne pola zainteresowania (możliwe wiele odpowiedzi). Dane zatwierdza się klikając na Confirm.

W kolejnym etapie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacje o sposobie ochrony danych osobowych uzyskują Państwo poprzez kliknięcie na zakreślony na czerwono tekst data protection. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest poprzez zaznaczenie kwadratu Yes, I consent. Stronę zatwierdzają Państwo klikając na Next.

Na tej stronie wybierają Państwo czy są Państwo zainteresowani zakupem biletu wstępu na targi czy rejestracją vouchera. Vouchery są zaproszeniami na targi, które wysyłane są przez wystawców. Vouchery należy w systemie zarejestrować, poprzez wpisanie kodu, który widnieje na voucherze.

By zakupić bilet wstępu na targi należy kliknąć na Purchase a chargable ticket.

Wybierają Państwo odpowiedni bilet (jednodniowy lub na całe targi) poprzez zaznaczenie odpowiedniego biletu i następnie zatwierdzają Paostwo poprzez kliknięcie na Confirm.

Po wyborze biletu wyświetla się podsumowanie dotychczasowego zamówienia z danymi osoby oraz rodzajem zamówionego biletu.

Jeśli chcą Państwo zamówić dalsze bilety dla kolejnych osób z firmy, którzy są już zarejestrowani w systemie, należy wybrać z listy Not yet registered employees odpowiednią osobę poprzez kliknięcie ikony – białej strzałki na fioletowym tle. Jeżeli bilet ma być zmówiony dla osoby, której danych w systemie nie ma, należy wybrad na dole strony Register New Person.

Każdorazowo po każdym ukończonym zamówieniu wyświetlać się będzie strona z podsumowaniem.

Na tym etapie możliwa jest jeszcze zmiana danych osób z firmy czy wybranego biletu. Zmian dokonuje się klikając na odpowiednią ikonę obok nazwiska osoby.

By przejść do płatności, po zamówieniu wszystkich biletów, należy kliknąć na dole strony Payment with credit card.

Ostatnim krokiem jest wpisanie danych karty kredytowej:

 • numer karty (wielocyfrowy numer z przodu karty)
 • rodzaj karty: do wyboru z listy (lista rozwija się poprzez kliknięcie na pole please select)
 • numer weryfikacyjny karty – znajduje się na odwrocie karty, są to ostatnie 3 cyfry 
 • data ważności karty – data widnieje na przodzie karty i zapisana jest w układzie miesiąc/rok (uzupełnienie daty następuje poprzez rozwinięcie obydwu list i wybór odpowiednich wartości)
 • imię i nazwisko właściciela karty – musi być wpisane identycznie jak to widniejące na przodzie karty

By dokonać płatności należy kliknąd na Conclude online ordering.

Ważne: Jeśli system nie akceptuje wprowadzonych danych proszę spróbować nie wpisywad 3-cyfrowego numeru weryfikacyjnego. Jeśli system dalej nie akceptuje karty prosimy się upewnić, że na karcie w chwili dokonywania płatności jest wystarczająca suma środków.

Po pozytywnej weryfikacji karty kredytowej bilety w formie elektronicznej zostaną wysłane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Bilety należy wydrukować i zabrać ze sobą do Monachium, gdyż są to bezpośrednie bilety wstępu na targi.

Ci z Państwa, którzy zamówili ISPO CARD otrzymają e-mailem jedynie potwierdzenie jej zamówienia. Karty, zamówione przez Internet do 12.01.2012, zostaną Państwu przesłane drogą pocztową na adres wskazany podczas zakupu. Karty zamówione przez Internet po 12.01.2012, będą do odebrania w ISPO CARD Service Counter przy Wejściu WEST.

Karty kupowane na targach będą wydawane w postaci papierowej, które następnie wymieniają Państwo na kartę plastikową w ISPO CARD Service Counter przy Wejściu WEST. Jeśli nie dokonają Państwo wymiany, plastikowa karta ISPO CARD zostanie przesłana pocztą po targach.

UWAGA!!!! Papierowa wersja karty ISPO CARD jest formą zastępczą i nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, shuttle busem, ani do korzystania z innych zniżek!

Jeśli bilety nie zostaną przysłane na Państwa adres e-mail w terminie 2 dni (lub zamówienie zostanie przysłane w sposób niepełny) prosimy o niezwłoczne zawiadomienie przedstawicielstwa targów. W okresie tuż przed targami, gdy system jest mocno przeciążony, zdarzają się przypadki, iż bilety są przysyłane „na raty”, dlatego też prosimy odczekać jeden dzień, by sprawdzić czy pozostałe bilety zostaną dosłane.

Ceny biletów zamówionych do 04.01.2012 kształtują się następująco: 

 • Bilet jednodniowy: 19,-EUR;
 • Bilet na całe targi: 26,-EUR.

Od 05.01.2012 ceny biletów w przedsprzedaży on-line będą wynosiły: 

 • Bilet 1-dniowy: 23,-EUR;
 • Bilet na całe targi: 32,-EUR.

Ceny biletów na targach:

 • Bilet 1-dniowy: 37,-EUR
 • Bilet na całe targi: 48,-EUR

W razie pytań prosimy o kontakt z Przedstawicielstwem targów ISPO MUNICH w Polsce:

Kontakt: Agata Białek

Pro Business Consulting

tel. +48 22 789 17 11 faks: +48 22 789 17 86 e-mail: abialek@pro-business.eu.

Agata Białek

Pro Business Consulting

Oficjalny Przedstawiciel targów ISPO MUNICH w Polsce

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0