HomeRynek outdoor

Marka Petzl wzywa do kontroli uprzęży Newton

Podczas okresowej kontroli uprzęży Newton wykryto złe umiejscowienie szwów nośnych, które łączą pętle w jednym z piersiowych punktów wpinania. Jak środek ostrożności, Petzl zaleca wszystkim swoim klientom wykonanie kontroli szwów w pętlach piersiowego punktu wpinania we wszystkich uprzężach Newton.

Produkty, których dotyczy kontrola to uprzęże typu NEWTON C73*** o numerze seryjnym mniejszym lub równym 11365***

Petzl, uprząż NewtonPetzl, uprząż Newton

Procedura kontrolna

Sprawdzanie jest proste. Polega na wykonaniu pomiaru na szwach w pętlach piersiowego punktu wpinania.

W celu sprawdzenia uprzęży NEWTON można:

1. Przeprowadzić kontrolę we własnym zakresie

Należy ściągnąć procedurę kontrolną z www.petzl.pl.

2. Przeprowadzić kontrolę przez dystrybutora

W powyższym przypadku skontaktować się z dystrybutorem, który zajmie się kontrolą i wskaże kolejne kroki postępowania.

W razie negatywnego wyniku kontroli:

Natychmiast zaprzestać używania uprzęży i skontaktować się z dystrybutorem Petzl w Polsce:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A.Ciszewski & K.Śmiałek sp.j.

Mników 389 32-084 Morawica

tel: 126567088

newtonalert@petzl.pl

Mamy świadomość niedogodności jakie może spowodować niniejsze wezwanie do kontroli i dziękujemy z góry za Waszą pomoc.

Często zadawane pytania związane z wezwaniem do kontroli uprzęży Petzl Newton.

1. Czy wezwanie do kontroli dotyczy wszystkich wersji (kodów) uprzęży Petzl NEWTON?

Tak, wezwanie dotyczy wszystkich wersji (kodów) uprzęży Petzl NEWTON: C73 ***

2. Co robić jeżeli numer seryjny jest nieczytelny?

Specjalna procedura kontrolna dotyczy wszystkich uprzęży Petzl NEWTON. Najstarsze uprzęże Petzl NEWTON wyprodukowane w 2002 zbliżają się do swojego maksymalnego czasu użytkowania. Numer seryjny nie jest więc istotny w tej kontroli. Kontrola dotyczy wszystkich uprzęży wyprodukowanych przed 2012 i nieoznaczonych zieloną kropką.

3. W jaki sposób ta wada została wykryta? Czy miał miejsce wypadek lub incydent związany z uprzężą NEWTON? Jakie są konsekwencje złego umiejscowienia szwów?

Wada została wykryta podczas rutynowej kontroli SOI (Sprzętu Ochrony Osobistej). Żaden wypadek ani incydent nie miał miejsca. W konsekwencji złego umiejscowienia szwów, przeszycie może nie obejmować prawidłowo łączenia dwóch końców liny stanowiącej pętlę przedniego punktu wpinania. Wytrzymałość takiej pętli byłaby poniżej naszych wymagań jakościowych.

4. Czy należy całkowicie zaprzestać użytkowania uprzęży Petzl NEWTON, aż do momentu kiedy zostanie przeprowadzona kontrola?

Zalecamy wszystkim użytkownikom uprzęży Petzl NEWTON jak najszybsze przeprowadzenie kontroli posiadanych produktów.

5. Mamy wiele uprzęży Petzl NEWTON, rozdysponowanych wśród naszych ekip pracowniczych. Czy kontrola uprzęży opóźni wykonywanie prac?

Postępując zgodnie z procedurą opublikowaną na stronie www.petzl.pl, każdy pracownik może samodzielnie przeprowadzić kontrolę swojej uprzęży. Dzięki temu użytkownik może kontynuować pracę ograniczając niedogodności do minimum. Jeśli konieczna jest kontrola większej ilości uprzęży, aby przyśpieszyć ten proces możecie liczyć na pomoc naszych dystrybutorów

6. Nie chcemy podejmować się samodzielnego przeprowadzenia kontroli. Czy mamy odesłać sprzęt do miejsca jego zakupu?

Należy skontaktować się z dystrybutorem Petzl, który udzieli precyzyjnych wskazówek i pomocy w kontroli uprzęży.

7. Przeprowadziliśmy kontrolę zgodnie z procedurą, ale mamy wątpliwości co do jej wyników. Co robić?

Należy skontaktować się z dystrybutorem Petzl, który udzieli precyzyjnych wskazówek i pomocy w kontroli uprzęży.

8. Jak zarejestrować przeprowadzone kontrole?

Należy zapisać wynik i datę kontroli w rejestrze sprzętu SOI waszej firmy. Prosimy również o przekazanie dystrybutorowi Petzl informacji o ilości skontrolowanych uprzęży na adres: newtonalert@petzl.pl

9. Czy należy notować numery seryjne podczas kontroli umiejscowienia szwów?

Zapisywanie numerów seryjnych skontrolowanych uprzęży nie jest obowiązkowe ponieważ kontrola dotyczy wszystkich uprzęży wyprodukowanych przed rokiem 2012. Kontrola powinna być odnotowana w karcie kontrolnej produktu. Prosimy użytkowników o podawanie ilości kontrolowanych uprzęży podczas ściągania procedury kontrolnej ze strony www.petzl.com

10. Jak rozpoznać czy uprząż była już skontrolowana?

Wszystkie uprzęże Petzl NEWTON dostarczane aktualnie przez Petzl oznaczone są zielona kropką na etykietce informacyjnej. W przypadku kontroli robionej przez użytkownika zalecamy zapisanie tej kontroli w karcie kontrolnej, oprócz kontroli okresowych. Dla szybkiej identyfikacji skontrolowanych uprzęży Petzl NEWTON zalecanymy by kontrolerzy oznaczali je sami zielonym, niezmywalnym markerem.

11. Co oznacza zielona kropka na etykietce identyfikacyjnej uprzęży Petzl NEWTON?

Zielona kropka to:

  • oznaczenie umieszczone podczas finalnej kontroli w fabryce Petzl
  • oznaczenie wykonane przez użytkownika lub kontrolera po kontroli.

12. Co mamy zrobić z nowymi uprzężami Petzl NEWTON, które mamy w magazynie?

Kontroli wymagają wszystkie nowe i używane uprzęże Petzl NEWTON, których numer seryjny jest mniejszy lub równy od 11365XXXXX

13. Jakie działania zostały podjęte by dotrzeć z informacją do wszystkich potencjalnych posiadaczy uprzęży Petzl NEWTON?

Dzięki naszej międzynarodowej sieci dystrybucji, możemy bezpośrednio informować wszystkich dystrybutorów i sprzedawców naszych produktów na całym świecie. Poinformujemy użytkowników zamieszczając komunikat bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej www.petzl.com, powiązanych serwisach informacyjnych, oraz na platformach społecznościowych (Profil Petzl Facebook oraz twitter@petzl). Informacja będzie też przekazywana przez publikacje w prasie branżowej i afisze zamieszczane w punktach sprzedaży. Prosimy również wszystkich odbiorców należących do naszej sieci dystrybucji o wykorzystanie indywidualnych baz klientów, aby dotrzeć do wszystkich użytkowników, których dotyczy ten komunikat.

14. Ile uprzęży Petzl NEWTON jest objętych tą akcją?

W ramach środków ostrożności podjęliśmy decyzję o włączeniu do procedury wszystkich uprzęży Petzl NEWTON wyprodukowanych od 2002 roku. To oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy sztuk uprzęży musi zostać poddanych kontroli.

15. W procedurze kontroli podany jest margines błędu pomiaru. Co to znaczy?

Po pierwszych sygnałach o wykryciu źle uszytych uprzęży ustaliliśmy minimalną odległość szwu, która jest dopuszczalna. Wzornik Petzl zawiera dodatkowy dystans do tej odległości minimalnej, by dać pewien margines bezpieczeństwa w czasie kontroli. Procedura kontroli za pomocą metra lub linijki uwzględnia dodatkowy margines 1 mm w stosunku do miernika Petzl, ponieważ precyzyjny pomiar tymi technikami jest trudniejszy do wykonania w tym miejscu uprzęży.

Źródło: AMC

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0