HomeRynek outdoor

Lafuma Group na ośmioprocentowym plusie

Przychody ze sprzedaży Lafuma Group w pierwszej połowie roku finansowego 2011/12 wzrosły o 8% do 132,1 mln euro. Zarządzająca markami Lafuma i Millet grupa kontynuuje dynamiczny rozwój na międzynarodowych rynkach, odnotowując wzrost szósty kwartał z rzędu.

Sprzedaż Lafuma Group według działów (w milionach euro): 

Great Outdoor – marka Lafuma

HY1 11/12: 47.0

HY1 10/11: 42.4

Wzrost: +10.9% 

Board Sports – marka Oxbow

HY1 11/12: 27.1

HY1 10/11: 30.0

Spadek: -9.7%

Country – marka Le Chameau

HY1 11/12: 9.7

HY1 10/11: 9.6

Wzrost: +1.1%

Mountain – marki Millet i Eider

HY1 11/12: 48.2

HY1 10/11: 40.2

Wzrost: +19.8%

Lafuma Group

HY1 11/12: 132.1

HY1 10/11: 122.3

Wzrost: +8.0%

Dział Great Outdoor potwierdził swoje znaczenie odnotowując wzrost o 10,9% – co przełożyło się na 47,0 mln euro; znaczący sukces przypadł tu działowi mebli kempingowych (+17%), ale również Lafuma odnotowała wzrosty w eksporcie swoich produktów na rynki Północnej Europy i Azji (+20%).

W dziale Board-Sport nastąpił spadek ze sprzedaży o -9.7% do 27,1 mln euro. Sprzedaż poprawiła się w drugiej połowie roku obrotowego (+10%), co potwierdziło mocną pozycję marki Oxbow na rynku.

Dział Country odnotował niewielką poprawę koniunktury w sprzedaży (+1,1%), co przełożyło się na 9,7 mln euro przychodów. 

Dział Mountain realizuje swoją ekspansję z silnym wzrostem sprzedaży (+19.8%) na poziomie 48,2 mln euro. Koniec sezonu zimowego był szczególnie pozytywny dla marki Millet (+26%). 

W pierwszej połowie roku Grupa odnotowała także wzrost na rynkach międzynarodowych (+15,8%), w tym najlepiej sytuacja wygląda na rynkach azjatyckich (+50%).

Źródło: snewsnet.com

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0