HomeRynek outdoor

Podróż do przyszłości – TT Warsaw 2012 promuje młode talenty turystyki

Organizator Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw – firma MT Targi, w związku z obchodami dwudziestego jubileuszu imprezy, objęła patronatem branżowym X Konkurs o Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom odbędzie się pierwszego dnia targów tj. 27 września w Centrum Targowo-Konferencyjnym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Na galę zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu, a także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki, partnera konkursu – Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, patronów branżowych: MT TARGI i Polskiej Organizacji Turystycznej oraz promotorzy prac zgłoszonych do konkursu, przedstawiciele władz uczelni, kilkakrotnie wyróżnionych w konkursie oraz przedstawiciele branży turystycznej.

Targi TT Warsaw od wielu lat stanowią wyjątkową platformę spotkań i rozmów w międzynarodowym środowisku turystycznym. Impreza daje szanse na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z przedstawicielami branży turystycznej z zagranicy, polskimi touroperatorami, agentami czy przedstawicielami bazy noclegowej.

W tym roku organizatorzy targów wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki uznali również, że szczególnie dwudziesta, jubileuszowa edycja TT Warsaw jest doskonałą okazją do promowania wybitnych absolwentów kierunków turystycznych i budowania przyszłego pokolenia ekspertów z tej branży. Szczególnie, że Krajem Partnerskim targów została w tym roku Polska, w związku z czym impreza będzie wyjątkowo skupiać się na promocji turystyki przyjazdowej i prezentacji naszego kraju na arenie międzynarodowej, a konkursowe prace również powinny skupiać się wokół tych zagadnień. Ministerstwo realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia profesjonalnych kadr dla turystyki. Jednym z cyklicznych zadań mających bezpośredni wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej oferty na rynku jest Konkurs o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Przedsięwzięcie to znakomicie wpisuje się w harmonogram działań nie tylko w dziedzinie turystyki, ale i nauki polskiej. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji konkursu, na które wpłynęło łącznie 125 prac magisterskich. Przyznano 23 nagrody pieniężne oraz 11 wyróżnień. Ponadto wydano drukiem i upowszechniono dwie prace konkursowe ze względu na dużą wartość merytoryczną. Publikacje stały się swego rodzaju kompendium wiedzy dla branży turystycznej, a także pomocą naukową w kształceniu, szkoleniu i doskonaleniu zawodowym kadr dla branży turystycznej – mówi Maria Napiórkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Gra warta świeczki

Organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej jest Minister Sportu i Turystyki. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych opracowań, dotyczących problematyki związanej z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, szczególnie wynikającej z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dokumentów w tej dziedzinie.

Do konkursu można zgłaszać prace, obronione w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Szczególnie pożądane są rozprawy z zakresu: hotelarstwa, turystyki polonijnej, ubezpieczeń w turystyce, wykorzystania funduszy UE dla turystyki, znaczenia organizacji wielkich wydarzeń sportowych lub kulturalnych dla gospodarki turystycznej, wpływu turystyki na rynek pracy, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych w Polsce oraz promocji potencjału turystycznego Polski na arenie międzynarodowej. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2012 br.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody pieniężne. Zwycięzca dostanie 5 000 zł, a laureaci kolejnych miejsc odpowiednio 3 000 zł i 2 000 zł. Wyróżnieni zostaną również promotorzy nagrodzonych prac, którzy także otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo dla zwycięzcy konkursu, a także dla autora najlepszej pracy magisterskiej na temat hotelarstwa Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego ufunduje wyjątkowe pobyty w renomowanych hotelach.

Pracownicy dla turystyki

Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Konsekwencją strukturalnych przeobrażeń polskiej gospodarki narodowej, a także wzrostu zainteresowania naszym krajem i wejścia Polski do Unii Europejskiej, jest coraz większy udział usług turystycznych w tworzeniu dochodu narodowego. W wyniku tych tendencji stale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników o coraz wyższych kompetencjach.

TT Warsaw (fot. TT Warsaw)TT Warsaw (fot. TT Warsaw)

Właśnie dlatego, dwudziesta edycja Międzynarodowych Targów TT Warsaw będzie nie tylko promować świeżo upieczonych magistrów, ale również przedstawi branży turystycznej młode talenty i nowych, zaangażowanych, inteligentnych ludzi chcących aktywnie działać w branży i wnosić świeże spojrzenie na kwestie związane z tą dziedziną gospodarki.

W Centrum MT Polska w dniach 27-29 września, pod hasłem „Kadry dla Turystyki”, stanie wspólne stoisko kierunków turystycznych na uczelniach wyższych pod auspicjami Ministerstwa Sportu i Turystyki, które będzie dla branży doskonałą okazją do znalezienia nowych, wartościowych pracowników. Z kolei dla studentów i absolwentów będzie to nieoceniona szansa nawiązania współpracy lub nawet zatrudnienia w biurach turystycznych, hotelach i innych przedsiębiorstwach działających na rynku turystycznym.

Ponadto przedsięwzięcie będzie miało na celu przedstawienie branży aktualnej oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia profesjonalnych kadr na potrzeby sektora usług turystycznych oraz prezentację działalności tzw. Biura karier.

Jesteśmy zaszczyceni współpracą z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Cieszymy się, że Targi TT Warsaw to miejsce, gdzie spotyka się cała branża turystyczna – zarówno wybitne osobistości związane z tą dziedziną od dziesiątek lat, doświadczeni pracownicy specjalizujący się w najróżniejszych jej aspektach, jak i studenci oraz niedawni absolwenci kierunków turystycznych. Dzięki temu Targi przyczyniają się do integracji branży i dają szansę na nawiązanie nowych, ciekawych kontaktów. Zapraszam serdecznie na TT Warsaw 2012 i mam nadzieję, że będzie to owocne spotkanie dla wszystkich uczestników – zarówno dla wystawców, jak i dla zwiedzających – mówi Urszula Potęga, Prezes Zarządu MT Targi, Organizatora TT Warsaw.

Więcej informacji na stronie www.ttwarsaw.pl oraz www.msport.gov.pl

Marta Winiarska

MT Targi sp. z o.o.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0