HomeRynek outdoor

Firma Jack Wolfskin przyłącza się do programu „Zero Discharge of Hazardous Chemicals”

Firma Jack Wolfskin z siedzibą w Idstein, jako pierwsza z branży ogłasza przystąpienie do programu „Zero Discharge of Hazardous Chemicals”. Zaprojektowana na tą okazję „Joint Roadmap” nawiązuje do kampanii Detox Greenpeace. 

Do programu Joint Roadmap Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) wstępnie skupiała kilka największych producentów tekstyliów na świecie. Celem programu jest zrealizowanie do roku 2020 założenia „nieemitowania niebezpiecznych chemikaliów”. Dotyczy to nie tylko produktu końcowego, lecz także kompletnego procesu produkcyjnego. Członkowie programu ZDHC są w 2012 roku zobowiązani do kwartalnego dokumentowania postępów w zakresie realizacji założeń wspólnej mapy drogowej, w latach od 2013 do 2020 będzie to miało miejsce już tylko raz w roku.

Cel programu Joint Roadmap to Zero Discharge of Hazardous Chemicals jest dla prze-mysłu artykułów outdoorowych nad wyraz ambitny – stwierdza Christian Brandt, dyrektor ds. operacyjnych firmy Jack Wolfskin. – Jest to na rynku tekstylnym mała branża, z gospo-darczego punktu widzenia średnie przedsiębiorstwo, a pod względem produkcji jest w dużym stopniu oparta na podziale pracy. Tylko w ramach inicjatywy takiej jak ZDHC, skupiającej wielu graczy, jesteśmy w stanie osiągnąć cel Joint Roadmap.

Firma Jack Wolfskin od wielu lat reguluje w ramach wewnątrzfirmowej listy substancji szkodliwych wartości graniczne dla chemikaliów, które najczęściej są bardziej surowe niż ustawowe regulacje czy standardy branżowe. Już długo przed wprowadzeniem standardu OEKO-TEX® 100 firma Jack Wolfskin uregulowała użycie PFOA, przy czym orientowała się w surowych wytycznych standardu bluesign®. Proces zastępowania PFOA zostanie zakończony w roku 2014.

Firma Jack Wolfskin ma ambitny cel wyeliminować chemikalia z procesu produkcji, co może być osiągnięte wyłącznie przy współpracy z przemysłem, organami nadzoru oraz zainteresowanych podmiotów. Cały łańcuch dostaw ze wszystkimi etapami musi być zorientowany na ten cel i na niego pracować. „Joint Roadmap” jest odpowiednią drogą do tego celu.

 Źródło: Jack Wolfskin

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0