HomeImprezy outdoor

Skuteczna promocja regionu – czy w Polsce to możliwe?

Czasy, kiedy region kojarzył się jedynie z jednorodnym obszarem geograficznym wydzielonym umownymi granicami minęły bezpowrotnie. Dziś region to produkt, który można umiejętnie sprzedać i wypromować, a dzięki temu przyciągnąć turystów i inwestorów.

Stale rosnąca konkurencja pomiędzy regionami górskimi i nadmorskimi, wschodnią i zachodnią częścią kraju zmusza samorządy lokalne do podejmowania konkretnych działań promocyjnych i rozpoczynania inicjatyw lokalnych, które przyciągają turystów i zatrzymują ich na dłużej.

Nie jest to łatwe zadanie. Aby odnieść sukces, do strategii promocji regionu należy podejść podobnie jak do strategii promocji marki. Wskazane jest potraktowanie miejsca, jak produktu, z którym wiążą się określone atuty, wartości i przyjazny wizerunek.

Gospodarczy i kulturalny rozwój regionu powinien przebiegać, podobnie jak promocja, według ściśle określonego planu działań. Dobrze, by był on wspierany finansowo i merytorycznie przez różnego typu instytucje branżowe. Warto rozpocząć współpracę z Polską Organizacją Turystyczną lub Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Nie można oszczędzać na profesjonalnie wykonanych ulotkach i materiałach informacyjnych oraz materiałach dla mediów. Bardzo ważnym źródłem najnowszych informacji o rozwoju regionu dla mieszkańców, mediów i potencjalnych inwestorów jest również oficjalna strona internetowa.

Istotną rolę odgrywa również edukacja mieszkańców, którzy w ten sposób stają się ambasadorami marki. Edukacji mieszkańców i turystów służy organizacja targów i konferencji, podejmowanie współpracy z mediami, komunikacja w mediach społecznościowych i propagowanie informacji na temat podejmowanych działań.

Ogromną rolę w procesie promocji regionu odgrywają też liderzy opinii – prezydenci miast, wojewodowie, znani funkcjonariusze urzędów, osoby popularne i lubiane w regionie. Takie osoby powinny brać czynny udział w działaniach promocyjnych, by w ten sposób wzmocnić i uwiarygodnić przekaz. W ramach przejrzystych reguł, do promocji regionu należy także zaangażować podmioty prywatne zainteresowane napływem turystów i inwestycji oraz przenieść na nich część kosztów.

Doskonałe efekty przynosi współpraca między regionami lub gminami, wymiana wzajemnych doświadczeń i wspólna koordynacja działań promocyjnych. Tą metodę wybrała marka Karkonosze. Jedenaście samorządów z regionu karkonoskiego, postanowiło działać wspólnie, by zbudować silny i rozpoznawalny brand. W rezultacie powstała, jedna i spójna dla wszystkich gmin strategia, której celem jest przyciągnięcie w Karkonosze nowych turystów i zatrzymanie na dłużej tych, którzy już odwiedzają region.

Proces budowy marki rozpoczął się od opracowania kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej, która w unikatowy sposób oddaje charakter i filozofię regionu. Następnym etapem jest przekształcenie logotypu w markę. Efektem działań ma być dostarczenie turystom gotowego produktu w postaci wycieczek, tras turystycznych, atrakcji i dyscyplin sportowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb odbiorców.

Istotną rolę w procesie tworzenia wizerunku Karkonoszy odgrywają konsultacje społeczne.

Niezwykle istotne jest dla nas przygotowanie szerokiej oferty turystycznej, przy współpracy i na bazie opinii odwiedzających. Chcemy budować markę przy współudziale turystów i mieszkańców tego regionu – mówi Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Jacek Włodyga. Dzięki temu oferta będzie lepiej dopasowana do oczekiwań odbiorców. 

W przeciwieństwie do większości strategii tworzonych przez regiony, marka Karkonosze powstaje bez udziału funduszy unijnych. Całość kampanii realizowana jest z budżetu gmin, w związku z tym wszystkie działania planowane są na podstawie koncepcji smart budget. Kampania realizowana jest tak, aby przy możliwie niskich kosztach dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

Promocja regionów w Polsce to stosunkowo młoda dziedzina. Lokalne samorządy dopiero uczą się, jak ważną rolę w rozwoju regionu odgrywa odpowiednia promocja. Kluczem do sukcesu jest współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń, czynne zaangażowanie społeczności lokalnych, a przede wszystkim wytrwałość i entuzjazm, które nie pozwolą zniechęcić się po pierwszych niepowodzeniach. To właśnie dzieje się w Karkonoszach.

 Źródło: Publicon

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0