HomeRynek outdoor

Oświadczenie Climbing Technology w sprawie lonży do via ferrata

W związku z wątpliwościami co do wytrzymałości lonży, jakie pojawiły się ostatnimi czasy, firmy oraz instytucje branżowe (m.in. UIAA) rozpoczęły testy mające na celu sprawdzenie niezawodności i bezpieczeństwa lonż używanych na via ferratach. Jest to problem dotyczący wszystkich producentów.

Przeprowadzone testy ujawniły, że elementem mogącym niebezpiecznie obniżyć wytrzymałości lonży jest absorber energii, który wykorzystuje siłę tarcia liny, do dynamicznego wyhamowania lotu.

Mając na względzie bezpieczeństwo swoich klientów oraz w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, firma Climbing Technology przeprowadziła również ponowne testy swojego sprzętu.

Do testów wybrano nie tylko nowe produkty, ale także lonże intensywnie używane przez prywatnych użytkowników. Testy przeprowadzone na wybranej próbie lonży sprawdziły wytrzymałość całego systemu, jak i możliwości pochłaniania energii przez absorber i jego wpływ na wytrzymałość liny wykorzystywanej w tym zestawie. 

Firma Climbing Technology oświadcza oficjalnie, że testy nie wykazał aby ich lonże z absorberem wykorzystującym siłę tarcia liny do hamowania lotu, były w jakikolwiek sposób niebezpieczne.

Climbing Technology potwierdza, że użytkowanie zestawów Revolving K-Set oraz Classic K-Set jest zupełnie bezpieczne jeśli tylko spełnione zostaną zalecenia zawarte w instrukcji, takie jak utrzymywanie sprzętu w odpowiednim stanie, częstotliwość użytkowania oraz jej wpływ na żywotność sprzętu, oraz maksymalny okres, po którym należy zaprzestać używania lonży.

Wszystkie lonże firmy Climbing Technology będące obecnie w sprzedaży, są bezpieczne i można swobodnie z nich korzystać.

Poniższa tabela przedstawia zalecany i bezpieczny okres użytkowania lonży:

 Źródło: Snap Outdoor

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0