HomeRynek outdoorBarometr rynku outdoor

Barometr rynku: majowe wzrosty sprzedaży

Majowe wyniki sprzedaży potwierdzają dobrą passę w sklepach outdoorowych, biorących udział w naszym barometrze rynku. Względem analogicznego okresu w ubiegłym roku sklepy te odnotowały 5,2-procentowy wzrost sprzedaży. 

Maj to wreszcie długo oczekiwana wiosna, która zachęciła do zakupów. Było ciepło, niekiedy gorąco, a chwilami deszczowo. Dwa długie weekendy umożliwiły Polakom wyjazdy poza miasto i cieszenie się aktywnościami na świeżym powietrzu.

Większość sklepów biorących udział w naszym barometrze uzyskało wzrost sprzedaży, jedynie dwie placówki zakończyły maj z minusowymi wynikami.

Plusowe wyniki utrzymuje także INTERSPORT Polska S.A. Łączne przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w maju 2013 roku wyniosły 16.922 tys. zł i były wyższe o 4,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Na porównywalnych sklepach obroty wzrosły o 8 proc. 

Nasz barometr obejmuje wyniki sprzedaży z 14 topowych sklepów outdoorowych w Polsce:

  • 8a.pl (Gliwice)
  • Alpin Sklep (Warszawa)
  • E-Pamir.pl (2 sklepy, Kraków, Kielce)
  • Mammut (Sklep Firmowy, Katowice)
  • sieć Skalnik (5 sklepów, Wrocław)
  • Trawers (2 sklepy, Łódź)
  • TrekkerSport (Poznań)
  • Weld – Sklep Górski (Dąbrowa Górnicza)

Sytuacja gospodarcza w Polsce 

Maj podsumował już także Główny Urząd Statystyczny:  W maju br. w większości obszarów gospodarki obserwowano tendencje wskazujące na utrzymywanie się spowolnienia gospodarczego. Po wzroście w kwietniu br., produkcja sprzedana przemysłu w maju br. ponownie ukształtowała się poniżej poziomu sprzed roku. W budownictwie notowano dalszy spadek produkcji. Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż detaliczna. Spadek zatrudnienia w skali roku był nieznacznie niższy niż przed miesiącem. Przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz ich siła nabywcza rosły w skali roku wolniej niż przed miesiącem, ale szybciej niż w I kwartale br.

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5 proc. wobec 14,0 proc. w kwietniu.

Sprzedaż detaliczna w maju nominalnie wzrosła o 0,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,6 proc. Sprzedaż realnie wzrosła o 1,2 proc.

Źródło: GUSŹródło: GUS

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w maju spadła o 0,1 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,4 proc.

Poziom cen

Wiosenne ożywienie przełożyło się m.in. na poprawę sytuacji na rynku odzieżowym. O 14,8 proc. wzrosła, w cenach stałych, sprzedaż odzieży i obuwia od maja 2012 r. do maja 2013 r. Wzrost w cenach bieżących (z uwzględnieniem inflacji) wyniósł 9,9 proc. Sprzedaż w pierwszych pięciu miesiącach roku, w cenach stałych, wzrosła o 9,3 proc. r/r. 

Źródło: GUSŹródło: GUS

Inaczej było w przypadku cen towarów i usług konsumpcyjnych, które były o 0,1 proc. niższe niż w kwietniu. Największy wpływ na poziom tego wskaźnika miały spadki cen w zakresie transportu, łączności oraz rekreacji i kultury, które obniżyły wskaźnik cen ogółem odpowiednio o 0,21 p.proc., 0,10 p.proc. i 0,07 p.proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w maju były wyższe niż w kwietniu o 0,7 proc. Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili m.in. za owoce (o 6,5 proc.), warzywa (o 4,5 proc.), tłuszcze roślinne (o 0,5 proc.), sery i mąkę (po 0,3 proc.). Na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed miesiącem kształtowały się ceny pieczywa, wędlin oraz mleka. Niższe niż w kwietniu były ceny m.in. cukru i ryżu (po 0,7 proc.), makaronów (o 0,6 proc.) oraz artykułów w grupie „mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 0,3 proc., w tym jaj – o 2,6 proc.). 

Ceny w zakresie transportu spadły o 2,3 proc. Potaniały paliwa do prywatnych środków transportu o 4,0 proc. Ceny usług transportowych utrzymały się przeciętnie na poziomie obserwowanym przed miesiącem.

W maju ceny związane z rekreacją i kulturą były niższe niż w kwietniu o 0,8 proc. Spadły ceny usług w zakresie kultury (o 1,9 proc.). Mniej płacono za sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny oraz gazety i czasopisma (po 0,1 proc.). Przeciętnie o 0,3 proc. droższe były natomiast usługi w zakresie turystyki zorganizowanej. 

Kurs walut

Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim wyniósł w maju 321,49 zł/100 USD i zmniejszył się w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku o 4,0 proc.. W porównaniu ze średnim kursem z grudnia ub. roku był on wyższy o 2,9 proc., a w stosunku do kwietnia br. –większy o 1,0 proc.

Źródło: GUSŹródło: GUS

Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w maju ukształtował się na poziomie 417,59 zł/100 EUR i obniżył się w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku o 2,6 proc.. W stosunku do średniego kursu z grudnia ub. roku był on wyższy o 2,0 proc., a w porównaniu z kwietniem br. wzrósł o 0,9 proc. 

Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim w maju br. wyniósł 336,53 zł/100 CHF, tj. o 5,7 proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu ze średnim kursem w grudniu ub. roku był on niższy o 0,6 proc., a w stosunku do kwietnia br. obniżył się o 0,9 proc. 

Źródło: GUS

 

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0