HomeRynek outdoor

Wyniki INTERSPORT Polska po pierwszym półroczu

I półrocze 2013 roku miało dwa różne oblicza. W I kwartale zanotowano kilku procentowy spadek sprzedaży i w związku z tym osiągnięto słabsze wyniki od oczekiwań. II kwartał zarząd ocenia pozytywnie – we wszystkich miesiącach wiosennych zanotowano planowane wzrosty sprzedaży na głównych kategoriach całorocznych.

Ogólny wynik I półrocza jest dodatni, ale oczywiście niższy niż w roku 2012, głównie za sprawą wysokiej bazy porównawczej uwzględniającej jednorazową sprzedaż produktów EURO.

Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu 2013 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 109.694 tys. zł, czyli o 12,2 proc. niższe wobec 124.929 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku, który uwzględniał jednorazową sprzedaż licencjonowanych produktów UEFA EURO 2012.

W I półroczu 2013 roku Spółka zanotowała zysk brutto na poziomie 262 tys. zł przy zysku brutto na poziomie 5.152 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na wyniki I półrocza 2013 roku negatywnie wpłynął I kwartał br., w którym Spółka odnotowała o 8,1 proc. niższe przychody oraz o 49,6 proc. niższy zysk brutto w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Pozytywny wpływ na wynik I półrocza miał wzrost sprzedaży o 6.6 proc. na porównywalnych sklepach w II kwartale 2013 roku. 

W I półroczu 2013 roku Spółka zmniejszyła koszty działalności o 2.878 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, między innymi w pozycji – zużycie materiałów i energii. To efekt renegocjowanych pod koniec 2012 roku umów, dzięki czemu koszty mediów w 2013 roku maleją.

W analizowanym okresie Spóła obniżyła poziom zapasów o 16 proc., głównie dzięki zmniejszeniu zapasów towarów zimowych oraz jeszcze lepszej gospodarki magazynowej.

W ramach planowanej polityki finansowej zarząd INTERSPORT Polska S.A. w analizowanym okresie nawiązała współpracę z Bankiem Zachodnim WBK SA, który udzielił Spółce produktów długo i średnioterminowych refinansujących całość zadłużenia w Raiffeisen Bank Polska SA. Wobec czego stan zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 13.635,5 tys. zł i zmniejszył się o 17,3 proc. w stosunku do I połowy 2012 r.

Spółka kontynuuje proces optymalizacji powierzchni sprzedaży całej sieci poprzez:

  • zmianę lokalizacji i powierzchni sklepów w CH Borek we Wrocławiu oraz w CH Zakopianka w Krakowie co wpłynie na obniżenie kosztów prowadzonej w tych lokalizacjach działalności;
  • planowane otwarcie nowego sklepu w 2013 roku w CH Galeria Bronowice w Krakowie
Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0