HomeRynek outdoor

INERSPORT Polska: wyniki pierwszego półrocza

Wynik I półrocza 2014 roku był porównywalny do ubiegłego roku, choć struktura zysków w pierwszych dwóch kwartałach była nietypowa dla tych okresów.

Ze względu na brak typowej aury zimowej wynik I kwartału 2014 roku był niski. Spółka wypracowała o 1.192 tys. zł mniejszy zysk, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kwartale 2014 roku wprowadzona przez Zarząd polityka zwiększania udziału sprzedaży całorocznych grup towarowych pozytywnie wpłynęła na wynik. Spółka odnotowała w tym okresie o 1.028 tys. zł mniejszą stratę, niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Z racji charakterystycznej dla branży sportowej sezonowości sprzedaży – to najlepszy wynik w historii firmy osiągnięty w II kwartale.

W I półroczu 2014 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 115 139 tys. zł, czyli o 5 proc. wyższe wobec 109 694 tys. zł wypracowanych w analogicznym okresie 2013 roku i zanotowała zysk brutto na poziomie 98 tys. zł wobec zysku brutto na poziomie 262 tys. zł w I połowie 2013 roku.

Pomimo powiększenia r/r sieci sprzedaży o trzy lokalizacje: w Krakowie, Lublinie i Kaliszu – suma kosztów w I półroczu 2014 była wyższa tylko o 578 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Udało się to głównie dzięki zmniejszeniu kosztów wynajmu powierzchni oraz kosztów eksploatacyjnych.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. realizuje konsekwentnie politykę optymalizacji powierzchni handlowej. W I półroczu br. została zmniejszona o około 1.500 m2 powierzchnia lokalu handlowego INTERSPORT przy ul. Kilińskiego w Łodzi. Jednocześnie Spółka przedłużyła na kolejne 10 lat umowę najmu lokalu INTERSPORT o powierzchni 1.546 m2 w CH Arkadia w Warszawie, przy czym warunki finansowe pozostały bez zmian.

W I półroczu 2014 roku sieć INTERSPORT Polska otrzymała tytuł „Gwiazdy Jakości Obsługi” oraz zdobyła I miejsce wśród sklepów sportowo-turystycznych w rankingu konsumentów Daymaker Index 2014. Ranking ten sprawdzał jakość obsługi klientów w ponad 150 sieciach handlowych działających w Polsce. Spółka uzyskała wynik 87 procent, co daje jej pierwsze miejsce w kategorii sklepów sportowych oraz dwudzieste pierwsze miejsce w zestawieniu ogólnym.

Źródło: INERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0