HomeRynek outdoor

Elastyczny rynek outdoorowy wciąż osiąga dobre wyniki – raport EOG

Nowe badanie pilotażowe przeprowadzone przez stowarzyszenie EOG sugeruje, że europejski rynek outdoorowy nieznacznie wzrósł w 2014 r. Analiza dokonana przez European Outdoor Group (EOG) sugeruje, że sektor outdoorowy w zeszłym roku wciąż osiągał niezłe wyniki, pomimo niełatwych warunków handlowych.

Na podstawie danych z raportu o Stanie Handlu, informacji dostępnych publicznie, barometru sprzedaży tworzonego na podstawie ankiet nadsyłanych przez niektórych kluczowych sprzedawców* oraz corocznej ankiety sporządzonej przez członków stowarzyszenia, EOG zbudował wstępny obraz rynku outdoorowego w roku 2014. Sprzedaż detaliczna w 2014 r. odnotowała wzrost od 1 proc. do 3 proc. Jednak należy zaznaczyć, że coraz więcej firm, donosi o niezmiennych bądź spadających wynikach względem lat ubiegłych. Badanie nie uwzględnia małych/niezależnych sprzedawców, więc nie można mówić o pełnej dokładności danych.

Co więcej, szczególnie w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), który słynął w ubiegłych latach ze stałych wzrostów, zamiast odnotowania dalszego wzrostu organicznego rynku doszło do zwrotu w kierunku konkurencji o udziały w rynku. 

Mark Held, Sekretarz Generalny EOG, komentuje:

Jak przewidywano na początku roku, 2014 stanowił dla biznesu outdoorowego wyzwanie. W tym kontekście uzyskane wyniki brzmią optymistycznie i wskazują na względną siłę naszego sektora. Zdajemy sobie sprawę, że barometr sprzedaży nie dostarcza pełnego obrazu sprzedaży detalicznej, a wrażenia mniejszych firm mogą być odmienne, jednak konkurencja jest ostra zarówno na poziomie marek, jak i detalistów.

Firmy, które donosiły o bardzo dobrych wynikach, wiążą je z optymalną ofertą innowacyjnych produktów połączoną z inwestycjami w efektywne techniki sprzedaży oraz materiały POSM tak w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie.

Wzrost w grudniu 2014 r. był zdecydowanie poniżej rocznej średniej sprzedaży, a było to spowodowane ciepłą pogodą na początku tego miesiąca – jednak nawet pomimo tego odnotowano pewne wzrosty względem analogicznego okresu 2013 r. Łagodna jesień ograniczyła sprzedaż odzieży, a podobnie spowolnione wzrosty zaobserwowano w segmentach obuwia i sprzętu. Ogólnie − obuwie wciąż notowało najlepsze wyniki spośród wszystkich kategorii produktów w następstwie mocnych wzrostów w 2013 r.

Dane ze sprzedaży hurtowej zebrane przez członków EOG dopełniły obrazu sytuacji – 31 proc. marek donosiło o mocnych wzrostach, 46 proc. o niewielkich wzrostach, 15 proc. o zastoju, a 8 proc. o spadkach. Ogólne perspektywy na 2015 r. wyglądają raczej optymistycznie, choć generalny poziom wzrostów jest spodziewany na niższym poziomie niż w 2014 r. 19 proc. respondentów spodziewa się mocnych wzrostów, 62 proc. niewielkich wzrostów, 15 proc. braku zmian, a 4 proc. − spadków.

Odnotowaliśmy mocny konsensus (75 proc. członków EOG, którzy wypełnili ankietę) w sprawie trzech najważniejszych wyzwań stojących przed branżą. Obejmują one: gwałtowne zmiany zachodzące w kanałach docierania do rynku; zagadnienia dotyczące tradycyjnych wzorców sprzedaży oraz zależności sektora od warunków zimowych przed Bożym Narodzeniem oraz potrzeby uzyskiwania większej ilości twardych danych rynkowych.

W ostatnich latach stowarzyszenie European Outdoor Group zwiększyło swoje nakłady inwestycyjne na badania rynkowe, co pozwoliło mu poprawić zakres i skalę usług oferowanych członkom oraz całej branży.

Manager ds. Komunikacji Marketingowej, Mathias Basedow dodaje:

Jesteśmy obecnie w kluczowym momencie tworzenia naszych usług dotyczących badań rynkowych. Wprowadzenie systemu cyfrowego oraz zatrudnienie zaangażowanego i doświadczonego managera specjalizującego się w badaniach markowych zaczynają przynosić korzyści. Zdolności stowarzyszenia do dostarczania aktualnych oraz obszernych danych zostały dodatkowo zwiększone w zeszłym roku poprzez dodanie informacji od sprzedawców detalicznych – dopiero zaczynamy eksplorować olbrzymi potencjał współpracy na tym polu. Większość znaczących marek współpracuje już z nami w ramach naszych projektów, a liczba sprzedawców detalicznych nieustannie wzrasta. Biorąc pod uwagę, że wszelkie opłaty za usługi na następny zostały już pokryte przez stowarzyszenie, wydaje się oczywiste, że biznesy zakrojone na pewną skalę decydują się na współpracę z nami i wspieranie naszego planowania strategicznego.

Ostatni raport o Stanie Handlu (dotyczący 2013 r.) był jak do tej pory najbardziej rozległy i wszechstronny – dane pochodziły od 120 marek oraz z 22 rynków europejskich. Oprócz raportu o Stanie Handlu, stowarzyszenie EOG wprowadziło również pilotażowe badanie śledzące zmiany w sprzedaży detalicznej. Pierwszy, pilotażowy barometr sprzedaży został stworzony we współpracy z niewielką grupą sprzedawców i dotyczył całego roku 2014 oraz grudnia 2014 r. Miał na celu porównanie danych z rokiem 2013. Kolejne publikacje barometru są planowane w regularnych odstępach czasu i będą otwarte na sprzedawców detalicznych, jak i marki z własną siecią sprzedaży.

Wybiegając w przyszłość, EOG planuje rozwinięcie barometru sprzedaży tak, aby informował on o szeregu kluczowych obszarów, włączając w to wyniki w głównych kategoriach produktów, podział na sprzedaż online i offline, porównania wyników sprzedaży z ubiegłymi latami i kwartałami, regionalne zmiany i wariacje. Wprowadzenie tych nowych funkcji jest zależne od osiągnięcia pewnego poziomu partycypacji – w związku z tym stowarzyszenie gorąco zaprasza nowych kontrybutorów do współpracy.

Pełne dane raportu o Stanie Handlu zostały właśnie udostępnione, a kolejny Barometr powinien zostać opublikowany w kwietniu i dotyczyć pierwszego kwartału 2015 r. Jeśli pragną Państwo stać się częścią tych badań, prosimy o kontakt na: marketresearch@europeanoutdoorgroup.com lub telefonicznie: Pauline Shepherd +44 (0) 7798 668999.

Więcej informacji dla prasy można uzyskać od Chrisa Linesa, tel. +44 (0)7971 868329, chris@rightlines.info lub www.twitter.com/chrisjlines.

*W badaniu udział wzięli następujący sprzedawcy detaliczni, sieci sprzedaży oraz marki z własną siecią sprzedaży:

  • Bergfreunde
  • Berghaus
  • Cotswold
  • Engelhorn
  • Internetstore
  • Mammut
  • STMI Sports Trade Marketing International (Hervis Sports, Go Sport, SportXX – Migros, Forum Sport)
  • Salewa
  • TNF
  • Transa.

Badanie nie jest w pełni reprezentatywne dla europejskiego rynku outdoorowej sprzedaży detalicznej.

Źródło: EOG

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0