HomeRynek outdoor

Jesienią czeka nas pierwszy Europejski Tydzień Sportu

Od 7 do 13 września 2015 roku zostanie zorganizowana pierwsza edycja Europejskiego Tygodnia Sportu, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Celem wydarzenia jest szeroko zakrojone promowanie aktywności fizycznej i sportu. Akcja jest odpowiedzią na coraz bardziej zatrważające wyniki badań w tym aspekcie – według danych Eurobarometru prawie 60 proc. obywateli Unii Europejskiej nie ćwiczy i nie uprawia sportu w ogóle lub robi to rzadko.

Europejski Tydzień Sportu zostanie sfinansowany ze środków działającego od początku 2014 roku programu Erasmus+, który oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 

Jak się dowiedzieliśmy podczas targów ISPO Munich, jeden dzień Europejskiego Tygodnia Sportu (11 września) ma być poświęcony na aktywności outdoorowe. Na stronie wydarzenia również jednym z czterech kluczowych przestrzeni dla działań Tygodnia jest outdoor – obok edukacji, miejsca pracy oraz siłowni i klubów fitnessu.

Komisja Europejska będzie koordynować wydarzenia i działania w całej Europie w ciągu Tygodnia. Organizacje działające przy wydarzeniu otrzymają od Komisji wytyczne oraz etykietę Europejskiego Tygodnia Sportu.

Pomysł ustanowienia Europejskiego Tygodnia Sportu narodził się w Parlamencie Europejskim w wyniku sprawozdania Fisasa z 2012 r., którego autorem jest hiszpański poseł do PE – Santiaga Fisasa. Następnie państwa członkowskie wezwały Komisję Europejską do rozważenia ustanowienia Europejskiego Tygodnia Sportu, którego celem ma być zmiana aktualnego stanu rzeczy i promocja aktywności fizycznej. Po gruntowanych konsultacjach z państwami członkowskimi i organizacjami sportowymi, Androulla Vassiliou, komisarz UE odpowiedzialna za sport, 11 czerwca 2014 roku ogłosiła konkretne plany dotyczące pierwszego Europejskiego Tygodnia Sportu.

Komisja będzie zachęcać do lokalnych oraz regionalnych działań mających na celu propagowanie sportowego stylu życia, dopasowanych do krajowych tradycji i struktur sportowych. 

Ma to decydujące znaczenie dla sukcesu Europejskiego Tygodnia Sportu – mówiła Androulla Vassiliou. – Naszym celem jest organizacja wielkiej ogólnoeuropejskiej imprezy, która w formie zabawy pomoże ludziom zmienić styl życia i dobrze się bawić w tym samym czasie. 

Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej: Po raz pierwszy w programie Erasmus+ przewidziano specjalną linię budżetową dla sportu. Przez okres siedmiu lat planuje się przeznaczyć około 265 mln euro na rozwój europejskiego wymiaru sportu poprzez eliminowanie zagrożeń transgranicznych, takich jak ustawianie wyników zawodów sportowych i doping. Wsparciem objęte zostaną także projekty transnarodowe z udziałem lokalnych organizacji sportowych, służące promowaniu np. właściwego zarządzania, włączenia społecznego, równości płci, dwutorowych karier i aktywności fizycznej dla wszystkich.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm#screen-the-week

Źródło: Erasmus+, Komisja Europejska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0