HomeRynek outdoorNowości z rynku

Oświadczenie Tech Rock w sprawie raportu UIAA dotyczącego pękania stanowisk

Sudetica Verticalia, dystrybutor firmy tech Rock S.L. (Fixe, Roca, Faders, Alien Cams) w Polsce przedstawia oświadczenie producenta w sprawie raportu UIAA dotyczącego zjawiska naprężeniowego pękania korozyjnego (NPK).

Firma Tech Rock produkuje sprzęt do ubezpieczania dróg i obiektów wspinaczkowych od przeszło 20 lat, a jej wyroby spełniają normę EN959 i posiadają atest UIAA. W związku z raportem przedstawionym przez UIAA na temat zjawiska naprężeniowego pękania korozyjnego (ang. stress corrosion cracking) stwierdzonego dla stanowisk asekuracyjnych pochodzących od różnych producentów, w tym marki Fixe będącej częścią grupy Tech Rock S.L., prezentujemy poniższe materiały.

Stwierdzone wady mogą wystąpić wyłącznie:

  • dla punktów asekuracyjnych instalowanych w miejscach o podwyższonej podatności na korozję,
  • gdy punkty są poddawane obciążeniom zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym,
  • gdy są wykonane z materiałów predysponowanych do powstania zjawiska NPK (np. austenityczna stal nierdzewna).

Tech Rock S.L. odnotował w ostatnim czasie kilka zgłoszeń NPK dla stanowisk asekuracyjnych V-kształtnych Fixe, które zostały zainstalowane 3-4 lata temu i były intensywnie użytkowane. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła stanowisk zainstalowanych w obszarach nadmorskich. Raport komisji UIAA w sprawie opisywanego problemu można znaleźć pod adresem http://www.theuiaa.org.

Firma Tech Rock S.L., będąca od wielu lat światowym liderem w produkcji wspinaczkowych punktów asekuracyjnych, bazując na wiedzy płynącej z raportów próbuje lepiej zrozumieć naturę omawianych procesów oraz związane z nią potencjalne ryzyko dla wspinaczy. Nasze własne doświadczenia wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska NPK dotyczy zwłaszcza tych elementów stanowisk, które są często używane i poddawane obciążeniom zewnętrznym w połączeniu z obciążeniami wewnętrznymi (np. w związku ze spawaniem, pracą w niskich temperaturach). Wszystkie dotychczas stwierdzone wady odnotowane zostały dla stanowisk V-kształtnych, w których dochodziło do uszkodzenia pierwszego ogniwa łańcucha łączącego z punktem mocującym. Stwierdzone przypadki dotyczą znikomej części wszystkich wprowadzonych na rynek przez Tech Rock S.L. punktów asekuracyjnych (poniżej 0,01%), jednakże uważamy iż mimo to zaistniała sytuacja wymaga podjęcia stosownych środków ostrożności i wypracowania odpowiednich rozwiązań na przyszłość.

Akcja prewencyjna:

Posiadane obecnie przez nas dane wskazują, że punkty asekuracyjne Fixe, które potencjalnie mogą być narażone na ryzyko związane ze zjawiskiem naprężeniowego pękania korozyjnego, są te spełniające poniższe warunki:

  • stanowiska V-kształtne wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304) o numerach katalogowych: 325, 363, 393, 404, 738, 392, 394;
  • będące intensywnie użytkowane;
  • stanowiska V-kształtne pokryte rdzą lub z widocznymi pęknięciami;
  • punkty zainstalowane w agresywnych środowiskach, w tym obszarach silnie zurbanizowanych z dużym natężeniem ruchu samochodowego.

Dla przykładu, stanowisko V-kształtne ze stali nierdzewnej zainstalowane na zewnątrz w centrum wspinaczkowym w dużym mieście ma potencjalnie większe ryzyko powstania uszkodzenia NPK, niż inne użytkowane sporadycznie 2 razy w tygodniu w suchym i czystym środowisku. Stopień wytarcia powierzchni karabinków na stanowisku może dać wyobrażenie o intensywności jego użytkowania.

Przykład wzmocnienia stanowiska przez montaż łącznika typu maillon

Przykład wzmocnienia stanowiska przez montaż łącznika typu maillon

W odniesieniu do stanowisk, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenie płynące dla bezpieczeństwa wspinania, jako akcję prewencyjną firma Tech Rock S.L. rekomenduje montaż dodatkowego 7 mm łącznika ze stali nierdzewnej typu maillon o minimalnej wytrzymałości 30 kN, w sposób pokazany na załączonej fotografii. Powyższe rozwiązania zabezpiecza potencjalnie osłabione przez NPK ogniwo stanowiska asekuracyjnego. W przypadku stwierdzenia pęknięcia ogniwa zalecamy wymianę całego stanowiska.

Obecnie firma Tech Rock jest na etapie poszukiwania długoterminowego rozwiązania dla stwierdzonego problemu, które umożliwi w niedalekiej przyszłości zmianę materiałów wykorzystywanych do produkcji na wolne od zjawiska NPK.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0