Home

EOG Association for Conservation na ispo winter 2009
W roku 2006 z inicjatywy europejskich firm branży
outdoorowej powstała organizacja EOG Association for Conservation, której
głównym celem jest ochrona dzikich terenów przed degradującą działalnością
człowieka, przemysłu i rolnictwa. Stowarzyszenie jest "ludzką twarzą"
przemysłu outdoorowego w walce o zachowanie coraz to mniejszych obszarów
nieskażonej przyrody.

ispo winter 2009 - EOG Association for Conservation, prezentacja projektówispo winter 2009 – EOG Association for Conservation, prezentacja projektów

Z zebranych funduszy – przede wszystkim ze składek
członkowskich oraz datków wspiera inicjatywy obywatelskie i inne organizacje
pozarządowe, które realizują podobne cele poprzez różnorakie projekty i
posiadają rekomendację jednego z członków stowarzyszenia. Obecnie z grantów EOG
AfC realizowanych jest kilka projektów, m.in. w Czechach (ratowanie podmokłych
łąk), Kyrgistanie (ekologiczny projekt dla zrównoważonej turystyki w górach),
Albanii (Trans Boundery Hiking Trail na granicy albańsko-macedońskiej) oraz w
Niemczech i Wielkiej Brytanii.

ispo winter 2009 - EOG Association for Conservation, prezentacja projektówispo winter 2009 – EOG Association for Conservation, prezentacja projektów

Członkostwo w EOG AfC jest otwarte dla każdej
firmy – producentów, dystrybutorów, wydawców związanych z branżą outdoorową. Jego
członkami są wszystkie najważniejsze firmy działające na tym rynku.

ispo winter 2009 również włączyło się w akcję wspierania działalności
stowarzyszenia. Podczas targów w hali "Snow Ice & Rock Summit" organizacja
ma swoje stoisko, gdzie można uzyskać informacje na temat działalności
stowarzyszenia, wesprzeć ją finansowo lub wstąpić do grona członków. Procent z
zysków ze sprzedaży napojów w barze zasili konto stowarzyszenia, natomiast
jedna z firm członkowskich podczas wtorkowej prelekcji rzuci więcej światła na
akcje organizowane przez EOG AfC.

www.eogconservation.org

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0