HomeRynek outdoor

Intersport – wyniki finansowe w I kwartale 2009 roku powyżej założonego planu

INTERSPORT Polska S.A. w I kwartale 2009 roku osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości 66 486 tys. zł wobec 50 361 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 32,0%.

W dniu 14 maja 2009 roku Spółka opublikowała raport finansowy za I kwartał br. Wyniki I kwartału są wyższe od planowanych na ten okres, co niewątpliwie przyczyni się do osiągnięcia zakładanego wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2009 roku w porównaniu do roku ubiegłego.

W I kwartale 2009 roku zysk z działalności operacyjnej Spółki wyniósł 2 616 tys. co stanowi wzrost o 31,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (1 988 tys. zł).

Zysk brutto za I kwartał 2009 roku wyniósł 2 038 tys. zł, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu do zysku brutto w wysokości 1 727 tys. zł osiągniętego w I kwartale 2008 roku. Zysk netto za I kwartał 2009 wyniósł 1.651 tys. zł.

W wyniku udanych akcji wyprzedażowych zrealizowanych w I kwartale 2009 roku, Spółka zmniejszyła stany towarów na zapasach o 14.235 tys. zł (w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2008 roku) i tym samym poprawiła cykl rotacji zapasów.

Jednocześnie w dniu 4 marca 2009 roku zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka INTERSPORT Polska S.A. uruchomiła w Galerii SOLARIS w Opolu salon sportowy o powierzchni 740 m2 – pierwszy z planowanych w tym roku. Spółka posiada obecnie 26 salonów (patrz Sieć Intersport) zlokalizowanych w 14 największych miastach Polski: czterech w Warszawie i Poznaniu, trzech w Krakowie i Wrocławiu, dwóch w Gdańsku i Łodzi oraz po jednym salonie w Bielsku-Białej, Białymstoku, Bytomiu, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Sosnowcu i Opolu. Łączna powierzchnia salonów wynosi 28,9 tys. m2.

Źródło: Intersport

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0