HomeImprezy outdoor

Konkurs na 35-lecie Marmota

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Marmot 35 lat. Konkurs jest organizowany z okazji 35-lecia powstania firmy oraz marki Marmot.

Marmot, konkurs Marmot 35 lat

1. Cel konkursu: konkurs ma na celu promocję nowej linii plecaków marki Marmot tj. Eiger 35, Eiger 48, Tirol 30 oraz Alpha 20.

2. Czas trwania konkursu: 1 kwiecień – 31 wrzesień 2009 r.

3. Warunki konkursu/przedmiot konkursu: Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakup minimum jednego z plecaków marki Marmot: Eiger 35, Eiger 48, Tirol 30 lub Alpha 20, a następnie wykonania zdjęcia plecaka w ciekawych okolicznościach lub zdjęcia w „akcji" np. wspinaczka, turystyka piesza itp. W następnej kolejności należy przesłać zdjęcie w formie papierowej lub elektronicznej na adres przedstawicielstwa marki Marmot w Polsce najpóźniej do 31 września 2009 roku.

4. Jury konkursowe: zdjęcia konkursowe zostaną ocenione przez Jury konkursowe, w skład którego wejdą członkowie polskiego team-u Marmota: Piotr Pustelnik, Waldemar Niemiec oraz Maciej Oczko. Członkowie jury oceniając nadesłane zdjęcia będą brać pod uwagę szczególną estetykę zdjęcia oraz miejsce wykonania zdjęcia.

5. Zwycięzca konkursu: zwycięzcami konkursu będą Autorzy, których prace uzyskają największą ilość punktów. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i niezaskarżalne. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na głównej stronie www.marmot.com.pl oraz rozesłane do wszystkich uczestników.

6. Nagrody: nagrodami w konkursie są śpiwory puchowe marki Marmot. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród w trakcie trwania konkursu.

7. Dodatkowe informacje:
a. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/"
b. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: michal@ravenoutdoor.com

8. Organizator konkursu:
Ravenoutdoor SC
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1
31-234 Kraków
Tel. 012 628 51 95
Fax. 012 628 51 96
e-mail: info@ravenoutdoor.com

Więcej szczegółów na www.marmot.com

RavenOutdoor S.C

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0