HomeRynek outdoor

Czerwcowe wzrosty w Euromarku

Euromark Polska S.A. opublikował swoje czerwcowe wyniki. Rezultaty osiągnięte zarówno przez Grupę Kapitałową, jak i przez Euromark są optymistyczne. Firma zanotowała wyraźne wzrosty sprzedaży.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży netto Grupy
Kapitałowej w czerwcu 2009 roku wyniosły 10.270 tysięcy złotych i były
wyższe od osiągniętych w czerwcu roku ubiegłego o 24,7%.

W okresie marzec-czerwiec skonsolidowane wyniki sprzedaży wyniosły 33.286 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,9%.

Jednostkowe wyniki sprzedaży Euromark Polska S.A. w czerwcu 2009 roku wyniosły 6.040 tysiące złotych i były wyższe od osiągniętych w czerwcu roku ubiegłego o 15,2%. W okresie marzec-czerwiec jednostkowe wyniki sprzedaży wyniosły 21.265 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,2%.

Źródło: Euromark Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0