HomeRynek outdoor

Trudny rok Euromarku

Euromark Polska S.A., właściciel dwóch ważnych polskich brandów outdoorowych (Alpinus i Campus), ogłosił roczne sprawozdanie finansowe z działalności. Choć jednostkowe wyniki spółki zamknęły się na plusie, to wynik całej Grupy Kapitałowej jest ujemny.

Raport Euromark obejmuje okres od 1 marca 2008 roku do 28 lutego 2009 roku. W tym czasie cała Grupa odnotowała prawie 109 mln złotych przychodów, oznacza to spadek o 3% w stosunku do okresu 2007/08 (112 mln zł). Wraz ze spadkiem przychodów o 88% wzrosła strata Grupy – od 1,1 mln w 2007/08 do 2,1 mln w 2008/09.

Jednym z balastów ciągnących całą Grupę jest działająca na rynku brytyjskim spółka zależna Eurotech Leisure Limited, sprzedająca marki Khyam i Wynnster. Spółka już drugi rok z rzędu wykazuje straty, lecz Zarząd Euromark nadal wierzy (mimo sugesti audytorów) w odrodzenie się Eurotech Leisure Limited.

Lepiej wyglądają wyniki jednostkowe Euromark Polska S.A., które w większym stopniu pokazują kondycję największej polskiej firmy outdoorowej, a co za tym idzie także tendencje na polskim rynku. W 2008/09 Euromark wypracował przychody na poziomie  84,7 mln zł (wzrost o 8,9%), które przełożyły się na zysk w wyskości 1,1 mln zł (spadek o 46%).

Tak znaczący spadek zysków wynika częściowo z dużych inwestycji w sieć sklepów Planet Outdoor (np. przez nabycie sieci Espina-Sport na Wybrzeżu) – w sumie w tym okresie powstało 5 nowych salonów Planet Outdoor. Kolejną przyczyną nienajlepszych wyników był spadek marży handlowej na skutek wyprzedaży nadmiernych zapasów towarów z lat poprzednich. Nie należy też zapominać o trwającym kryzysie gospodarczym, choć wiele światowych firm outdoorowych właśnie w kryzysie radzi sobie nieźle, np. The North Face, Mammut.

Euromark jest ważnym graczem na naszym rynku outdoorowym i właścicielem polskich marek outdoorowych (Alpinus i Campus), oby tendencja ukazująca się w dobrych wynikach z ostatnich dwóch miesięcy (wzrosty: maj – 7,5%, czerwiec – 24,7%)  utrzymała się i pozwoliła spółce nabrać wiatru w żagle.

Już wkrótce szersza analiza ekonomiczna wyników Euromark S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0