HomeRynek outdoor

Euromark pozbywa się balastu

Euromark Polska S.A., jedna z największych polskich firm outdoorowych, właściciel marek Alpinus i Campus, zdecydował o sprzedaży spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd.

Eurotech Leisure Limited, działająca na rynku
brytyjskim spółka zależna, sprzedająca marki
Khyam i Wynnster, była jednym z balastów ciągnących w dół wyniki całej grupy kapitałowej. Spółka przez ostatnie dwa lata wykazywała straty. W roku finansowym 2007/2008 wyniosły one ponad 3,5 mln złotych, a w 2008/2009 ponad 3,2 mln złotych.

Kłopoty w ostatnim sezonie Eurotech Leisure Limited, a co za tym idzie całej grupy, tak opisuje Zarząd w oficjalnym komunikacie:

W okresie sprawozdawczym 2008/2009, sytuacja spółki Eurotech Leisure Ltd. w aspekcie sprzedaży była szczególnie utrudniona, zarówno na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jak i recesji w Wielkiej Brytanii, której rezultatem był tzw. kryzys kredytowy. Spółka nie tylko odczuła skutki złych długów jak również musiała podjądć zdecydowane kroki w celu sprzedania wcześniejszych zapasów towarów przy obniżonych marżach, w szczególności odzieży Wynnster i namiotów. Sprzedaż i marża zmniejszyły się o odpowiednio 12,7 mln i 4,8 mln zł.

Obrót towarami Khyam zmniejszył się na skutek niekorzystnych warunków pogodowych w okresie letnim. Podczas gdy obrót był niższy niż przewidywany, marża została zrealizowana przy minimalnych zapasach towarów przeniesionych na sezon 2009/2010.

Sezon był wyjątkowo rozczarowujący również dla marki Wynnster, której obrót był w szczególności niski na skutek deszczowej pogody. Zysk brutto zmniejszył się prawie o połowę na skutek agresywnej wyprzedaży starych zapasów towaru. Spółka rozpoczyna jednak sezon 2009/2010 bez zalegających towarów (namiotów) co jest efektem pozytywnym.

Decyzja Karrimor o rozszerzeniu sprzedaży i wprowadzeniu produktów marki do własnej sieci sklepów na terenie Wielkiej Brytanii miała istotny wpływ na obrót. Klienci byli nieusatysfakcjonowani gorszą jakością produktów w porównaniu do wcześniejszej pozycji marki, oferującej produkty wyższej wartości pod tą samą nazwą. Okoliczności te przyczyniły się do wyczyszczenia składów magazynowych Karrimor kosztem osiąganej marży i zakończeniem dystrybucji.

Jeszcze w lipcu tego roku Zarząd Euromark S.A. wierzył w odrodzenie się Eurotech Leisure Limited, ale po zbadaniu wyników spółki za ostatnie sześć miesięcy (od 1 marca do 24 sierpnia 2009 przychód wyniósł 3,5 mln GBP a zysk 0,2 mln GBP), zadecydował o jej sprzedaży. Nabywcą jest The World of Outdoors (H.K.) Limited, który za kwotę 50 tys. złotych uzyskał 100% udziałów w spółce.

Euromark Polska S.A. doszedł do wniosku, że powinien
skoncentrować swoją działalność na rynku polskim oraz centralnej i wschodniej Europy. Dodatkowo spodziewa się zawrzeć układ z nabywcą Eurotech Leisure Limited, który pozwoli mu kontynuować sprzedaż marek Alpinus i Campus na brytyjskim rynku, przy minimalnych dodatkowych kosztach i szacuje, że ta działalność podniesie wolumen sprzedaży dodatkowo o 4 – 6 mln zł oraz zwiększy o ok. 0,5 – 0,75 mln zł zyskowność Euromark Polska S.A. rocznie.

Źródło: Euromark S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0