HomeRynek outdoor

Polacy aktywni, ale w pracy – raport GUS

Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport ukazujący aktywność fizyczną Polaków. Okazuje się, że na tle innych społeczeństw europejskich jesteśmy dość ruchliwym narodem, ale niestety nie w tych dziedzinach, w których nasza branża działa…

Dane GUS pochodzą z projektu badawczego, w którym uczestniczyło 15 państw UE. Badano w nim poziom aktywności fizycznej nie tylko w czasie wolnym, ale także tej związanej z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, z pracą zawodową oraz pracą w i wokół domu. 

GUS Raport 2009 - Porównanie poziomu aktywności fizycznej: IAF - intensywny wysiłek fizyczny; UAF - aktywność  fizyczna o umiarkowanej intensywnościGUS Raport 2009 – Porównanie poziomu aktywności fizycznej w Polsce i innych krajach europejskich: IAF – intensywny wysiłek fizyczny; UAF – aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności

Na podstawie porównania wyników z innych krajów z danymi zebranymi odrębnie dla Polski można wnioskować, że
poziom całkowitej aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego nie jest niski. Nasze wyniki plasują się powyżej średniej europejskiej.
Np. w ciągu „ostatniego tygodnia” 44,7% Polaków zadeklarowało, że nie wykonywało intensywnego wysiłku
fizycznego (IAF), podczas gdy średnia europejska wynosi 41,3%.

GUS Raport 2009 - Odsetek osób o wysokim poziomie aktywności fizycznej w badanych państwach: Źródło: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008 r., GUSGUS Raport 2009 – Odsetek osób o wysokim poziomie aktywności fizycznej w badanych państwach

Niestety dla branży sportowej a zatem i outdoorowej średnią aktywności fizyczną Polaków podbija wysiłek włożony przez nich w pracę oraz przemieszczanie się do niej, a poziom rekreacyjnej aktywności naszych rodaków znajduje się znacząco poniżej średniej uzyskanej dla badanych państw.

GUS Raport 2009 - Obszary podejmowanej aktywności fizycznej według stopnia intensywnościGUS Raport 2009 – Obszary podejmowanej aktywności fizycznej według stopnia intensywności

W istotnym dla outdooru obszarze "Rekreacja" w obydwu porównywanych grupach (Polska i Europa) widoczne są wysokie wyniki dotyczące braku aktywności sportowej i rekreacyjnej. Ale aż 49,4% obywateli Polski charakteryzuje się bardzo małą (lub żadną) aktywnością. W  Europie ten odsetek wynosi 46,0%. Ponadto jedynie 12,2% Polaków zadeklarowało, że byli bardzo aktywni podczas zajęć rekreacyjno-sportowych (średnia europejska to 14,9%). Jest to jedyny obszar aktywności, w którym Polacy zadeklarowali niższy stopień intensywności podejmowanego wysiłku, niż obywatele „piętnastki”.

Wg badaczy taka sytuacja wynika ze stopnia zamożności i urozmaicenia oferty rekreacyjnej oraz jej dostosowania do potrzeb potencjalnych odbiorców. Dowodem na to może być opinia Polaków na temat oferty rekreacyjnej wokół miejsca zamieszkania – jedynie połowa naszych rodaków uważa ją za satysfakcjonującą.

GUS Raport 2009 - Ocena najbliższej okolicy pod kątem możliwości do bycia aktywnym(ą) fizycznieGUS Raport 2009 – Ocena najbliższej okolicy pod kątem możliwości do bycia aktywnym(ą) fizycznie

Źródło: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008 r., GUS 

 

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0