HomeRynek outdoor

Euromark: w lutym spadki, winna Rosja

Po rewelacyjnych wynikach w grudniu i styczniu "Euromark Polska" S.A. odnotował w lutym 25-procentowy spadek sprzedaży.

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska" S.A. w lutym 2010 roku wyniosły 8,240 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w lutym roku ubiegłego o 25.0%. Lepiej wygląda roczny bilans spółki: za miesiące marzec 2009 – luty 2010 roku, gdyż jednostkowe wyniki sprzedaży wyniosły 89,919 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6.2%.

Euromark zmiana przychodów - luty 2010Euromark zmiana przychodów – luty 2010

Skonsolidowane wyniki sprzedaży netto Grupy Kapitałowej w lutym 2010 roku wyniosły 9,074 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w lutym roku ubiegłego o 36.3%. W okresie marzec 2009 – luty 2010 roku, skonsolidowane wyniki sprzedaży wyniosły 112,645 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3.4%.

Jak podaje Zarządu „Euromark Polska" S.A. lutowy spadek jest wynikiem wyłącznie opóźnioną sprzedażą produktów z kolekcji wiosennej klientom w Rosji: "Na opóźnienie to wpływ miała niezwykle surowa zima panująca wówczas na terytorium Rosji. Podobna sprzedaż miała miejsce w lutym ubiegłego roku. Gdyby wyłączyć efekt tego kanału eksportowego, jednostkowe wyniki sprzedaży Spółki w lutym 2010 roku byłyby wyższe o 21.9% od tych z lutego 2009 roku."

Źródło: „Euromark Polska" S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0