HomeRynek outdoor

Intersport w 2009: Sprzedaż obroniła się przed kryzysem, koszty jednak nie

Spółka Intersport Polska S.A. opublikowała raport za 2009 rok. Mimo
prawie 16% wzrostu przychodów firma odnotowała 77% spadek zysku netto.

Intersport logo

Intersport Polska S.A. w 2009 roku odnotował wzrost przychodów o 15,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku osiągając przychód w wysokości 218.4 mln zł, wobec 188.7 mln zł w 2008 roku. W 2009 roku zysk netto wyniósł 146 tys. zł i był niższy o 77,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku (642 tys. zł).

Trzeba przyznać, że inwestorzy mogliby być zaniepokojeni wynikami spółki. Różnica pomiędzy zyskiem w 2007 roku (ponad 4,6 mln zł) a o obecnym jest prawie 30-krotna. Trzeba jednak pamiętać, że ostatnie dwa lata w gospodarce stają pod znakiem kryzysu światowego. Ponadto Intersport nie zmarnował tego okresu intensywnie inwestując. Oto, jak prezes Intersport, Artur Mikołajko, komentuje wyniki spółki:

Mijający rok 2009 nie był dla Spółki łatwy i to nie tylko ze względu na kryzys. Odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o prawie 16% w stosunku do roku 2008. W 19-stu porównywalnych salonach INTERSPORT, wzrost sprzedaży wyniósł 3% i co warto podkreślić nie zanotowaliśmy spadku ilości wejść Klientów do sklepów. Można powiedzieć, że sprzedaż obroniła się przed kryzysem, koszty jednak nie. Wzrost kosztów Spółki w 2009 roku związany był nie tylko z dynamicznym rozwojem sieci w ostatnich latach, ale również z wysokim kursem euro, który negatywnie wpłynął na wysokość czynszów płaconych do centrów handlowych, a rozliczanych w walucie. Spółka nie korzystała z opcji walutowych.

Rok 2009 – to rok zakończenia największych inwestycji w 22-letniej historii naszej Spółki. We wrześniu ukończyliśmy budowę nowoczesnej bazy logistycznej w Cholerzynie, która w ubiegłym roku generowała koszty, a od roku 2010 jest dla nas narzędziem do lepszego zarządzania towarem w sklepach a przez to do poprawy rotacji. Dodatkowo uruchomiliśmy 3 nowe salony, w których efekt sprzedaży i rentowność zaczynają być już widoczne od początku bieżącego roku, niemniej jednak w 2009 roku generowały głównie koszty.

W ostatnich 3 latach (2007-2009) inwestycje Spółk i w 16 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ok. 20.000 m2 wyniosły ponad 40 mln zł. Nowe salony oraz baza logistyczna spowodowały to, iż w 2009 roku ponosiliśmy znaczne koszty finansowania budowy tych projektów. W roku 2010 sukcesywnie kończymy spłacać inwestycje w nowe sklepy, co wpłynie na bardzo znaczną redukcję zobowiązań długoterminowych na koniec 2010 roku.

Pomimo dużych obciążeń finansowych i wysokich kosztów udało nam się w 2009 roku osiągnąć dodatni wynik finansowy na poziomie zysku netto, zysk operacyjny w wysokości 2.097 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 8.448 tys. z ł. Nie są to może najlepsze dane, ale w świetle przedstawionych faktów powyżej uważam, że dobre . Rok 2010 będzie powrotem do wypracowywania przez Spółkę dobrych wyników finansowych, o czym powinniśmy Państwa przekonać po opublikowaniu raportu finansowego za I kwartał 2010 roku.

Ciekawe jak sprawdzą się prognozy Intersport Polska S.A. na ten rok. W
oficjalnym komunikacie Zarząd ocenia, że przychody Spółki ze sprzedaży w
2010 roku wzrosną o 9%, do poziomu 238 mln zł, a spółka wypracuje zysku
netto na poziomie 3,8 mln zł.

Z punktu widzenia outdoorowego rynku ciekawe prezentuje się przedstawiona w raporcie rocznym struktura sprzedaży w sklepach Intersport. W 2009 roku dominowało sześć grup towarów zapewniających 70% ogólnych przychodów: (1) narciarstwo sprzęt 15% (2) tekstylia zimowe 14,5%, (3) turystyka (odzież, sprzęt i obuwie) 12% oraz (4) obuwie sportowe 11%, (5) rowery 10%, (6) multisport 8%.

Struktura sprzedaży w salonach Intersport w 2009 roku (źródło: Intersport)Struktura sprzedaży w salonach Intersport w 2009 roku (źródło: Intersport)

Oznacza to, że asortyment turystyczny, a co za tym idzie outdoorowy, znajduje się na trzecim miejscu w sklepie ogólnosportowym, zostawiając za sobą np. branżę rowerową. Dzięki danym Intersport możemy spróbować w przybliżeniu ocenić wartość polskiego rynku outdoorowego. Intersport szacuje wartość całego polskiego rynku sportowego na 1,4 mld zł. Zatem jeżeli przyjmiemy ostrożnie, że udział outdooru w rynku sportowym wynosi właśnie 12%, to wartość polskiego rynku outdoorowego wyniosłaby ok. 170 mln zł.

Źródło: INTERSPORT


Intersport Polska S.A. to jeden z największych graczy na rynku sportowym w Polsce. Posiada sieć sprzedaży składającą się z 28 sklepów o łącznej powierzchni 31 tys. m2. Dodatkowo w planach Intersport jest otwarcie kolejnych sześciu sklepów o łącznej powierzchni 6,7 tys. m2. Spółka szacuje wartość polskiego rynku sportowego na 1,4 mld zł, a szacunkowy udział Intersport w tym rynku na ok. 15%.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0