HomeRynek outdoor

Euromark w maju w dół

Po rewelacyjnych wynikach w kwietniu, także na Euromark Polska S.A. przyszedł czas korekty. Jednostkowe wyniki sprzedaży spółki w maju spadły o 5,3%.

Euromark - maj 2010Euromark – maj 2010

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska" S.A. w maju 2010 roku wyniosły 5.912 tysięcy złotych i były niższe o 5,3% od wyników osiągniętych w maju ubiegłego roku. Narastająco jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – maj 2010 roku (okres ten stanowi I kwartał roku obrotowego Emitenta), wyniosły 18.293 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 20,2%.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w maju 2010 roku wyniosły 6.310 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w maju roku ubiegłego o 30,7%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – maj 2010 roku wyniosły 19.218 tysięcy złotych i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 16,4%. Spadek skonsolidowanych przychodów spowodowany był głównie sprzedażą przez Euromark spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając, dla uzyskania porównywalności, przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych za maj 2009 roku oraz za cały I kwartał 2009 roku, Grupa zanotowałaby spadek sprzedaży w wysokości 2,2% w skali miesiąc do miesiąca oraz 20,9% wzrost sprzedaży w ujęciu za cały kwartał.

Zarząd informuje także, że w I kwartale roku obrotowego 2010/2011 Euromark Polska S.A. osiągnął dwucyfrowy wskaźnik dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do I kwartału poprzedniego roku obrotowego, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z kolekcji Wiosna 2010. W głównej mierze za sprawą kolekcji Campus, która została poszerzona poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli.

Niewielki wartościowy spadek sprzedaży w maju spowodowany był innym rozkładem czasowym sprzedaży w kanale eksportowym w okresie kwiecień-maj bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pewnym stopniu, do słabszej sprzedaży w kanale eksportowym w maju 2010 roku przyczyniły się również opóźnienia w dostawach produktów zamówionych dla klientów zagranicznych.

Wskaźniki dynamiki sprzedaży zostały obliczone poprzez porównanie bieżących wyników sprzedaży z wynikami sprzedaży opublikowanymi w sprawozdaniu finansowym za I kwartał roku obrotowego 2009/2010 oraz skorygowanymi wynikami za maj 2009. Różnią się one nieznacznie od wyników podanych w raporcie bieżącym nr 6/2009 opublikowanym dnia 3 czerwca 2009 roku z racji późniejszych korekt księgowych.

Źródło: Euromark S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0