HomeRynek outdoor

Skalnik odpiera zarzuty UOKiK

W odpowiedzi na zamieszczony na 4outdoor.pl komunikat UOKiK wrocławski sklep Skalnik podjął się wyjaśnienia zarzutów stawianych mu przez urząd. – Informacja o nałożonej przez UOKiK karze sugeruje, że postępujemy nieuczciwie, a to nie jest prawda – mówi Anna Szczęsna ze sklepu Skalnik.

Przypomnijmy, że chodzi karę jaką Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Konimpex-Plus i jej 11 partnerów handlowych. Jak czytamy w komunikacie UOKiK: niedozwolona praktyka polegała na ustaleniu między przedsiębiorcami cen sprzedaży wybranych produktów w wysokości nie niższej niż określone przez Konimpex-Plus. Na skutek zakwestionowanej praktyki dystrybutorzy spółki zostali pozbawieni możliwości swobodnego kształtowania cen odsprzedaży jej produktów i oferowania towarów po cenach korzystniejszych niż narzucone w cennikach. Skutki takich działań odczuwali też konsumenci, nabywający produkty po cenach ustalonych pomiędzy stronami tego porozumienia, które mogły kształtować się na wyższym poziomie, niż gdyby sprzedawcy swobodnie ustalali ich wartość.

Zarówno Konimpex-Plus, sklep Skalnik i sklep Digitronik odwołali się od decyzji urzędu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Anna Szczęsna ze sklepu Skalnik odpiera zarzuty UOKiK:

1. Sprawa dotyczy umowy z firmą Konimpex-Plus z 2004 roku i odnosi się do promocji „Dobry Produkt – Dobra Cena” (DPDC). Istotą tej promocji było obniżenie marży dostawcy (Konimpex) i sprzedawcy (Skalnika) do minimum, tak aby klient mógł kupić dobry produkt w naprawdę dobrej cenie. Umówiliśmy się więc na sprzedawanie wybranych produktów w cenie „nie wyższej niż…”

2. Promocja DPDC nie ograniczała w żaden sposób konkurencji, a wręcz przeciwnie – zaostrzała ją. Wpłynęła też na generalny spadek cen określonych produktów. Nie może być zatem mowy o działaniu na niekorzyść klientów.

3. Komuś (najprawdopodobniej konkurencji) działania te się nie spodobały i złożono doniesienie do UOKiK. UOKiK przeprowadził postępowanie i nie bacząc na argumenty nałożył na firmy kary finansowe. Uznał takie postępowanie za zmowę cenową, działającą przeciwko klientom!

4. Ponieważ kara ta jest w naszej opinii głęboko niesłuszna i krzywdząca złożyliśmy odwołanie i teraz czekamy na rozpatrzenie sprawy przez Sąd.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0