HomeRynek outdoor

VF Corporation odnotowuje wyższe wyniki niż prognozowano

VF Corporation, światowy lider w produkcji markowej odzieży sektora lifestyle, ogłosił rekordowe wyniki za drugi kwartał 2011 roku. Dotyczy to także koalicji Outdoor & Action Sports.

Podsumowanie drugiego kwartału

Przychody wzrosły o 15% do 1 840,1 mln dolarów z poziomu wyjściowego 1 594,1 mln w 2010 roku. Wszystkie koalicje marek grupy VF osiągnęły dwucyfrowy wzrost przychodów w tym kwartale. Największy wzrost odnotowała koalicja Sport Outdoor & Action, gdzie przychody wzrosły o 23%. Koalicje Jeanswear i Sportswear zanotowały wzrost przychodów na poziomie 10% każda. Przychody Imagewear wzrosły o 16%, a koalicja Contemporary Brands zwiększyła przychody o 11%.

Marża brutto spadła zgodnie z oczekiwaniami od 47,1% w 2010 roku do 45,9%, odzwierciedlając wpływ wyższych kosztów produkcji. Marża operacyjna wynosiła 10,3% w porównaniu z 10,6% w analogicznym okresie roku 2010.

17% wzrost zarówno zysku netto jak i zysku na akcję był większy niż przewidywano. Zysk netto wzrósł z poziomu 110,8 miliona dolarów do 129,4 miliona dolarów, podczas gdy zysk na akcję wzrósł z 1,00 dolara do 1,17 dolara. Zysk na akcję w tym kwartale uwzględnia koszty wynoszące 0,02 dolara na akcję związane z będącym w toku procesem przejęcia firmy Timberland.

Podsumowanie pierwszego półrocza

Przychody wzrosły o 14%, z 3 344 mln w 2010 roku do poziomu 3 798 mln dolarów; silny wzrost odnotowano w każdej koalicji.

Zysk netto osiągnął 330,1 miliona dolarów co odzwierciedla 20% wzrost w stosunku do 274,4 milionów dolarów odnotowanych za okres 2010 roku. Zysk na akcję wyniósł 2,99 dolara w porównaniu z 2,47 dolara, wzrost wyniósł 21% w pierwszej połowie roku. Zysk na akcję w tym okresie wyniósł 0,11 dolara a następnie o 0,04 dolara z powodu różnic kursowych.

Z dwucyfrowym wzrostem przychodów we wszystkich koalicjach, VF prze na przód z pełną mocą – mówi Eric Wiseman, prezes i dyrektor generalny VF. – Nasze inwestycje w obszarze marketingu wciąż napędzają wyjątkowo szybki wzrost, nasze marki nabierają pędu i jesteśmy pewni, że ten impet jest trwały – dodaje. Podpisanie fuzji VF i Timberland’a 12 czerwca jest kluczowe dla VF i znacząco ją wzmocni.

Stan biznesu w drugim kwartale

Koalicja Outdoor & Action Sports osiągnęła drugim kwartale rekordowe przychody i zysk operacyjny. Globalne przychody w Outdoor & Action Sports wzrosły o 23% w tym kwartale. Przychody z obu Ameryk odnotowały 14% wzrost, także międzynarodowe przychody zanotowały wzrost o 42%. Prawie wszystkie marki Outdoor & Action Sports osiągnęły dwucyfrowy wzrost w tym kwartale, a dwie największe z nich – The North Face i Vans – osiągnęły globalny wzrost przychodów na poziomie odpowiednio 21% i 22%. Całkowity przychód ze sprzedaży bezpośrednio do konsumentów produktów marek koalicji Sport Outdoor & Action wzrósł o 22% w tym kwartale – szczególny 34% wzrost odnotowała marka The North Face.

Zysk operacyjny w koalicji Sport Outdoor & Action wzrósł o 10%. Odzwierciedlając tegoroczny wyższy procent wydatków reklamowych w relacji do przychodów względem 2010 roku, marża operacyjna w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 12,5% w porównaniu z 13,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość marży operacyjnej koalicji w skali roku jest szacowana w przybliżeniu na 20%.

Wzrost w przychodach międzynarodowych

Przychód międzynarodowy wzrósł o 30% w tym kwartale i był napędzany przez 42% wzrost zanotowany przez koalicję Sport Outdoor & Action oraz 20% wzrost w koalicji Jeanswear. Przychody w Azji wzrosły o 30% w drugim kwartale, w tym marki The North Face o ponad 25%.

Indie są stosunkowo niewielkim, ale szybko rozwijającym się rynkiem zbytu dla marek należących do VF ze znacznym potencjalnych przyszłych dochodów. W drugim kwartale przychody w Indiach nadal wykazują bardzo dynamiczny wzrost osiągający ponad 50% w tym kwartale i niemal 70% od początku roku.

Wzrost wartości sprzedaży bezpośrednio do klienta

Przychody ze sprzedaży bezpośrednio do klienta wzrosły o 17% w drugim kwartale. Wzrost napędzany był przez otwarcia nowych sklepów i ponad 40% wzrost przychodów z sektora e-commerce.

Poprawione prognozy na rok 2011

Jesteśmy pełni optymizmu co do perspektyw dla naszych marek. Wchodząc w drugą połowę 2011 roku realizujemy w pełni prognozy wyników – mówi Wiseman. – Nadal inwestujemy w najsilniejsze z naszych platform rozwoju i zarazem jesteśmy niezwykle podekscytowani dodając do naszego arsenału nową platformę wzrostu, jaką jest firma Timberland. Cieszymy się z przyjęcia zarówno marki Timberland jak i Smartwool do rodziny marek VF.

Wiseman zauważył także, że oczekiwany przyrost przychodów i zysku rzędu 700 mln dolarów (odpowiednio 0,25 dolara za akcję), wywołany przez nabycie Timberlanda nie jest zawarty w zaktualizowanych wytycznych VF.

Oczekuje się, że przychody wzrosną z 12% do 13% w 2011 roku, w porównaniu z poprzednimi prognozami oscylującymi przy 10%. Odzwierciedla to silną pozycję we wszystkich obszarach działalności VF.

W związku z powyższym, przychody koalicji Outdoor & Action Sports powinny rosnąć w tempie kilkunastu procent.

Ponadto, w oparciu o wzmocnienie pozycji firmy w Europie i Azji, zarząd VF przewiduje wzrost międzynarodowych przychodów w 2011 roku wynoszący nawet więcej niż 20%. Poprzednie prognozy utrzymywały 15% wzrostu. W samej tylko Azji oczekiwany obecnie wzrost przychodów powinien przekroczyć 30%. Wzrost ze sprzedaży bezpośredniej, kolejnego motoru przychodów, powinien osiągnąć około 15%, a więc więcej niż wcześniej prognozowane 10 do 15%.

Przewiduje się obecnie wzrost zysków do poziomu około 7,50 dolara za akcję, w porównaniu do wcześniejszych wytycznych dla zarobków, sięgających około 7,25 dolarów za akcję.

Wszystkie wyniki przedstawione w przeliczeniu na jedną akcję reprezentowane są po rozwodnieniu.

Pełna informacja na stronie VF Corporatian.

Źródło: VF Corporation

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0