HomeRynek outdoor

Euromark – marzec i kwiecień na minusie

Po bardzo dobrych wynikach za luty Euromark nie ma się czym pochwalić w przypadku marca i kwietnia. Oba miesiące zakończyły się dla spółki na sporym minusie. 

 

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. w marcu 2012 roku wyniosły 4 414 tysięcy złotych i były niższe o 23,1% od wyników osiągniętych w marcu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – marzec 2012 roku wyniosły 59 511 tysięcy złotych i były niższe o 9,6% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku kalendarzowego.

Zarząd spółki komentuje powyższe spadki:

Miesiąc marzec jest tradycyjnie areną zmagań trwającej zimy i nadchodzącej wiosny, co przeważnie sprawia, że zakupy kolekcji zimowej nie są już tak intensywne a zakupy kolekcji wiosennej nie są jeszcze zaawansowane. W konsekwencji miesiąc ten jest zwyczajowo miesiącem o najniższej sprzedaży i znaczeniu dla branży outdoorowej. Dodatkowo w marcu bieżącego roku, po stosunkowo niekorzystnym dla branży sportowo-outdoorowej sezonie zimowym, odbiorcy hurtowi Spółki nie byli jeszcze gotowi do istotnych zakupów z przygotowanej kolekcji wiosennej.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w marcu 2012 roku wyniosły 4 873 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w marcu roku ubiegłego o 19%. 

Wyniki kwietniowe są na podobnym poziomie – jednostkowe wyniki sprzedaży wyniosły 4 378 tysięcy złotych i były niższe o 23,2% od wyników osiągniętych w kwietniu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – kwiecień 2012 roku wyniosły 63 889 tysięcy złotych i były niższe o 10,7% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku kalendarzowego. 

Zarząd Euromarku tłumaczy kwietniowy spadek przede wszystkim spowolnieniem gospodarczym na rynkach Rosji i Ukrainy: 

W miesiącu kwietniu 2012 roku, w najważniejszych krajach eksportowych Spółki, tj. w Rosji oraz na Ukrainie, zaobserwowano silniejszy wpływ spowolnienia gospodarczego co powstrzymało kontrahentów działających na tych rynkach od składania zamówień na produkty z oferty Emitenta. Należy jednak podkreślić, że analogiczna sytuacja miała miejsce również w kwietniu ubiegłego roku, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż wystąpiła ona w znacznie mniejszej skali. Opisana powyżej okoliczność stanowi główną przyczynę wskazanego spadku sprzedaży w kwietniu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w kwietniu 2012 roku wyniosły 4 526 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w kwietniu roku ubiegłego o 25,3%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie wrzesień 2011 – kwiecień 2012 roku wyniosły 67 967 tysięcy złotych i były niższe o 10,7% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. 

Źródło: Euromark Polska S.A. 

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0