HomeRynek outdoor

Europejski rynek outdoorowy wart jest ponad 10 miliardów euro

Według ostrożnych kalkulacji European Outdoor Group, przeprowadzonych w oparciu o dane dotyczące sprzedaży hurtowej za 2011 rok, roczne obroty sprzedaży detalicznej w branży outdoor przekraczają 10 miliardów euro. Świadczy to o tym, że pomimo niepewności gospodarczej i problemów z pogodą, rynek outdoorowy wciąż ma znaczący udział w europejskiej gospodarce.

Wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „State of the Trade 2011 – Interim Report”, przygotowanym przez European Outdoor Group. Poza twardymi liczbami, raport pokazuje także obecnie panujące trendy na europejskim rynku outdoorowym.

W badaniu za rok 2011 wzięło udział ponad 100 marek, w tym także nowi uczestnicy, będący jednocześnie liderami w branży, w tym m.in. Jack Wolfskin, Petzl, La Sportiva czy Original Buff. Można więc uznać, że zapoczątkowany przez EOG projekt badania rynku odnosi sukces, a zebrane i analizowane dane stają się dzięki coraz większej liczbie uczestników, jeszcze bardziej wiarygodne.

Zaledwie trzy lata temu nie było czegoś takiego jak wiarygodne zestawienie liczbowe dotyczące europejskiego rynku outdoorowego. I tak, z pomocą zarówno naszych członków, jak i firm spoza EOG, udało nam się rozwinąć program badawczy, który może spełniać wymagania marek, jako podstawa do podejmowania biznesowych decyzji – mówi Mark Held, sekretarz generalny EOG.

Mark Held podkreśla także, że niezwykle istotną kwestią jest to, że dane dostarczone przez firmy biorące udział w badaniu są w 100% poufne, przez co w programie mogą brać udział nawet największe korporacje. 

David Udberg, prezes EOG, dodaje, że pomimo twardych danych, trudno o ich bardziej prezencyjne skomentowanie ze względu na niepokoje gospodarcze zarówno w strefie euro, jak i poza nią, oraz ze względu na ciepłą i suchą zimę, z którą musieli zmagać się przedstawiciele branży właściwie w całej Europie oraz w Ameryce Północnej.

Kilka wniosków można jednak wywieść, m.in. o tym, że widoczna jest coraz większa konkurencja o udział w rynku w danym sektorze i na danym obszarze, zmienia się model dystrybucji marek, zmiany dotyczą także oczekiwań i przyzwyczajeń konsumenckich.

Uczestnictwo w sportach outdoorowych jest trwałym trendem, ogólna perspektywa jest więc pozytywna, ale patrząc na rzeczywisty potencjał rynku, musimy zmierzyć się z twardą rzeczywistością – komentuje Bernd Kullmann, wiceprezes EOG i prezes Deuter Sport. – Regiony, które są najsilniejsze w handlu są nasycone produktami, firmy płacą więc wysoką cenę, aby wywalczyć udział w rynku i uzyskać wzrost sprzedaży. Jako branża, powinniśmy dokonywać realistycznych ocen i budować niekoniecznie wysoki ale stały wzrost, zamiast próbować złamać wyniki, tracąc z oczu prawdziwą siłę nabywczą na rynku – dodaje.

Patrząc jedynie na liczby, pomijając inflację (średnia w UE o 3,1% – źródło: Eurostat) oraz zmiany kursów walut, 2011 rok należał do udanych dla branży, co przy obecnej sytuacji gospodarczej świadczy o tym, że outdoor to znacznie więcej niż jedynie trend. European Outdoor Group oszacowało wyniki sprzedaży dystrybutorów i producentów w roku 2011 na kwotę przekraczającą 10 mld Euro.

Według badania EOG sprzedaż w Europie zanotowała wzrosty, które w zależności od kraju wynosiły od kilku do kilkunastu procent. Liderem jest rynek niemiecki, który kolejny raz może poszczycić się najlepszymi wynikami.

European Outdoor Group, badanie rynku - wzrost sprzedaży na europejskim rynku outdoorowym: 2010-2011 rok (źródło: EOG)European Outdoor Group, badanie rynku – wzrost sprzedaży na europejskim rynku outdoorowym: 2010-2011 rok (źródło: EOG)

Inflacja jest jednak kluczowym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy interpretacji powyższych danych. Eurostat (pełne informacje znajdują się na stronie: www.epp.euorstat.ec.europa.eu) szacuje stopę inflacji w Unii Europejskiej na poziomie 3,1%, w niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii nawet na poziomie 4,5%. Porównując rok 2010 do 2011, wahania walutowe również odegrały ważną rolę, w szczególności wzrost rok po roku wykazany w euro przez kraje spoza strefy euro może być efektem właśnie tego (wszystkie uczestniczące marki zostaty poproszone o dostarczenie danych odpowiednio za rok i sezon w euro).

Jeśli chodzi o polski rynek EOG szacuje, że wzrósł w przedziale od 5 do 9%, przy czym jego wartość sprzedaży wyceniana jest on na około 200 mln euro (2% udział w rynku), co upodabnia go do rynku czeskiego.

Niestety wyliczenia dotyczące polskiego rynku należy traktować z dużą dozą ostrożności – w badaniach na jakich opiera się EOG bierze udział niewielka liczba polskich przedstawicieli. Mamy więc do czynienia z daleko idącą ekstrapolacją. 

Jeśli zaś chodzi o kolejne badania europejskiego rynku, perspektywa na 2012 rok nie jest już tak pozytywna. Jak przyznaje Rolf Schmid, CEO w firmie Mammut, dwa słabe sezony zimowe i europejski kryzys naprawdę uderzyły w branżę outdoorową.

Realne oddziaływanie tej sytuacji nie mogło być uwidocznione w tym raporcie. Wpływ negatywnej sytuacji pogodowej i gospodarczej odbija się na markach i detalistach dopiero w 2012 roku, co zobaczymy w przyszłorocznym badaniu europejskiego rynku outdoor. 

European Outdoor Group, badanie rynku -  podział ze względu na kategorie (źródło: EOG)European Outdoor Group, badanie rynku 2011 – podział ze względu na kategorie (źródło: EOG)

European Outdoor Group, badanie rynku -  podział ze względu na kraje (źródło: EOG)European Outdoor Group, badanie rynku 2011 – podział ze względu na kraje (źródło: EOG)

Pełne i szczegółowe informacje dotyczące wielkości sprzedaży w 22 europejskich krajach, z podziałem na główne kategorie produktowe dostępne są dla firm biorących udział w badaniu.

Marki, które nie uczestniczyły w badaniu za 2011 roku, a chciałbym wziąć udział w kolejnym badaniu proszone są o kontakt z European Outdoor Group na adres: info@europeanoutdoorgroup.com. Termin zgłoszenia mija wraz z końcem listopada 2012 roku. Uczestnictwo w badaniu nie jest ograniczony do członków EOG, lecz jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych producentów z branży outdoor.

Źródło: European Outdoor Group

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0