HomeRynek outdoor

Firma Jack Wolfskin zaostrza kryteria listy substancji szkodliwych

Firma Jack Wolfskin zaostrza od lipca – trzy miesiące przed zapowiadanym terminem – kryteria listy substancji szkodliwych. Wysokie wymagania, jakie ten producent wyposażenia outdoorowego stawia produktom oraz dostawcom, zostały tym samym jeszcze bardziej podwyższone. W ten sposób firma Jack Wolfskin realizuje krok po kroku cel, jakim jest osiągnięcie do roku 2020 łańcucha dostaw, który jest wolny od substancji szkodliwych.

Istotnym elementem zaostrzenia obowiązujących wytycznych księgi Green Book – wewnątrzfirmowej listy substancji zakazanych (Restricted Substances List – RSL), jest wyraźny zakaz stosowania określonych substancji chemicznych. Dzięki temu dopuszczalne są jedynie śladowe zanieczyszczenia, które oczywiście się zdarzają lub których nie można uniknąć ze względu na wcześniejsze etapy produkcyjne.

Wymogi stawiane przez firmę Jack Wolfskin opierają się na najlepszych dostępnych technologiach i wszyscy dostawcy są zobowiązani do ich spełniania. Firma Jack Wolfskin sprawdza przestrzeganie wymagań na drodze losowych kontroli, korzystając z pomocy akredytowanych, niezależnych laboratoriów.

Księga Green Book zawiera poza zakazami stosowania oraz kompletnie nową strukturą także szereg jeszcze obniżonych wartości granicznych. Zmianą, która wyznacza kierunek nowej polityki firmy Jack Wolfskin, była np. zmiana

w zakresie stosowania ftalanów. Wartości graniczne dla tych substancji przedsiębiorstwo obniżyło ze zdefiniowanych w rozporządzeniu REACh 1000 mg/kg do maksymalnego zanieczyszczenia śladowego wynoszącego 50 mg/kg dla pojedynczej substancji, co oznacza zakaz ich stosowania.

Generalny zakaz stosowania obowiązuje nadal w odniesieniu do powodujących reakcje alergiczne oraz rakotwórczych farb dyspersyjnych. Jednakże firma Jack Wolfskin dostosowała się do aktualnego stanu analityki i obniżyła wartości graniczne o czynnik 5 do 1,0 mg/l.

Publikując szczegółowy plan działania, firma Jack Wolfskin wiosną podkreśliła pozycję pioniera w przemyśle produktów outdoorowych w zakresie przyjaznego dla środowiska zarządzania użyciem substancji chemicznych.

Rozszerzając zakres odpowiedzialności za produkt na szeroko rozumianą odpowiedzialność za produkcję, firma Jack Wolfskin zobowiązała się do zapewnienia przejrzystości zastosowania substancji chemicznych swoich dostawców.

Jack Wolfskin Store w Galerii KrakowskiejJack Wolfskin Store w Galerii Krakowskiej

Celem jest wyeliminowanie substancji szkodliwych z procesów produkcyjnych i całkowite zaniechanie stosowania fluoru i jego związków do roku 2020.

Osiągnięcie tych zamierzeń wspierają zaproszone do współpracy instytucje: centrum Helmholtz-Zentrum Geesthacht i Uniwersytet Freseniusa, prowadzące badania podstawowe oraz badania nad zastosowaniem materiałów.

Informacja prasowa marki Jack Wolfskin

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0