HomeRynek outdoorBarometr rynku outdoor

Barometr rynku: sierpniowe spadki

Sklepy outdoorowe biorące udział w naszym barometrze zakończyły sezon wakacyjny lekkimi spadkami.

Upalny sierpień nie pomógł w sprzedaży outdoorowych produktów. Świadczą o tym wyniki 15 sklepów biorących udział w naszym barometrze – względem sierpnia w ubiegłym roku sprzedaż w tych placówkach była niższa o 0,6 proc. W sumie tegoroczny sezon wakacyjny trudno zaliczyć do udanych dla branży outdoorowej. 

W naszym barometrze prezentowane są wyniki sprzedaży z 15 topowych sklepów outdoorowych w Polsce:

  • 8a.pl (Gliwice)
  • Alpin Sklep (Warszawa)
  • E-Pamir.pl (2 sklepy, Kraków, Kielce)
  • Mammut (Sklep Firmowy, Katowice)
  • sieć Skalnik (5 sklepów, Wrocław)
  • Trawers (2 sklepy, Łódź)
  • TrekkerSport (Poznań)
  • Woda Góry Las (Poznań)
  • Weld – Sklep Górski (Dąbrowa Górnicza)

INTERSPORT nad kreską

Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku sieci sklepów INTERSPORT – łączne przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2013 roku wyniosły 16 773 tys. zł i były wyższe o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 16 411 tys. zł).

Jednak narastająco od stycznia do sierpnia 2013 roku Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 144 165 tys. zł, czyli o 9,9 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 160 015 tys. zł, w tym 13 323 tys. zł z dodatkowej sprzedaży produktów EURO).

Sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i zarobki

Sierpniowa sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 3,4 proc. względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,7 proc.

Wzrost sprzedaży obserwowano w większości grup. W grupie o największym  udziale w sprzedaży detalicznej – „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – wzrost był nieco szybszy niż w lipcu i wyniósł 2,9 proc. Wyższą niż przed miesiącem dynamikę notowano również w grupach: „włókno, odzież, obuwie” (wzrost o 15,0 proc.), „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio o 13,6 proc.). 

Wolniejszy niż przed miesiącem, ale nadal wysoki wzrost wykazywała sprzedaż w zakresie pojazdów samochodowych, motocykli, części (11,4 proc). Obniżyła się natomiast sprzedaż w grupie „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” – o 2,5 proc. 

Dynamika sprzedaży detalicznej kształtowała się następująco:Dynamika sprzedaży detalicznej kształtowała się następująco:

W sierpniu  utrzymał się spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku, ale był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Mniejszy niż w sierpniu 2012 roku był napływ do bezrobocia i jednocześnie zwiększyła się liczba osób skreślonych z rejestru bezrobotnych. Stopa bezrobocia obniżyła się wobec notowanej przed miesiącem, ale była nadal wyższa niż przed rokiem.

Według wyników badania popytu na pracę, w I półroczu tego roku utworzono nieco więcej miejsc pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Również więcej niż przed rokiem miejsc pracy zlikwidowano.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu ukształtowało się na poziomie 5493,8 tys. osób i było o 0,5 proc. mniejsze niż przed rokiem (wobec spadku o 0,7 proc. w lipcu).

W sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto wzrosły w skali roku wolniej niż przed miesiącem. W rezultacie, przy utrzymaniu się podobnej jak w lipcu dynamiki cen konsumpcyjnych, osłabieniu uległo tempo wzrostu siły nabywczej płac. Utrzymał się wzrost w skali roku przeciętnych miesięcznych nominalnych i realnych emerytur i rent w obu systemach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 3760,45 zł i było wyższe niż przed rokiem o 2,0 proc. (w lipcu wzrost o 3,5 proc., a przed rokiem – o 2,7 proc.).

Poziom cen

W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w skali roku w tempie analogicznym jak przed miesiącem, tj. poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Relatywnie wysoką dynamikę obserwowano m.in. w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych oraz mieszkania. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, podobnie jak w poprzednich miesiącach, były niższe niż przed rokiem. 

W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 0,3 proc. niższe niż przed miesiącem. Największy wpływ na wskaźnik cen konsumpcyjnych miały spadki cen żywności oraz odzieży i obuwia, które obniżyły wskaźnik cen ogółem odpowiednio o 0,28 p.proc. oraz 0,12 p.proc.

Kursy walut

Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim wyniósł w sierpniu 317,67 zł/100 USD i obniżył się w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku o 3,8 proc., natomiast w porównaniu ze średnim kursem z grudnia ub. roku był wyższy o 1,7 proc. W stosunku do lipca kurs zmniejszył się o 2,8 proc. 

Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w sierpniu ukształtował się na poziomie 422,95 zł/100 EUR i zwiększył się w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku o 3,4 proc., a w stosunku do grudnia roku wzrósł o 3,3 proc. W porównaniu z lipcem kurs ten obniżył się o 1,1 proc.

Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim w sierpniu br. wyniósł 342,76 zł/100 CHF, tj. był o 0,6 proc. większy niż przed rokiem. W porównaniu ze średnim kursem z grudnia ub. roku był wyższy o 1,2 proc., a w stosunku do lipca br. kurs ten uległ obniżeniu o 0,9 proc.

Źródło: GUS

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0