HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: szacunkowe wyniki po I kwartale

Według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w I kwartale 2014 roku łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 59 771 tys. zł, czyli o 2,95 proc. więcej w stosunku do I kwartału 2013 roku (było: 58 058 tys. zł). Rekordowe obroty w marcu br. (+33,0 proc.) zrekompensowały Spółce słabe przychody osiągnięte w styczniu br. (-12,7 proc.).

Ze względu na brak zimy, w lutym br. sieć INTERSPORT pogłębiła wyprzedaże sprzętu i odzieży narciarsko-snowboardowej. Wpłynęło to na obniżenie marży o 3,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie, Spółka na koniec I kwartału br. zmniejszyła zapas magazynowy asortymentu zimowego.

W wyniku prowadzonej optymalizacji, Spółka zanotowała w I kwartale 2014 roku o 0,7 proc. niższe koszty działalności w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Udało się to osiągnąć pomimo powiększenia sieci sprzedaży o nowe lokalizacje.

W I kwartale 2014 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 521 tys. zł, czyli o 69,6 proc. niższy w stosunku do I kwartału 2013 roku (było: 1 713 tys. zł).

Narastająco, od stycznia do marca 2014 roku, EBITDA wyniosła 2 643 tys. zł, czyli o 33,2 proc. mniej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 3 958 tys. zł).

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2014 roku (poniedziałek).

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0