HomeRynek outdoor

Badanie European Outdoor Group na temat zastosowania puchu w branży outdoorowej

Stowarzyszenie European Outdoor Group (EOG) opublikowało wyniki nowej ankiety dotyczącej zastosowań puchu w sektorze outdoorowym. Badanie zostało wykonane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez członków EOG, a jego celem było ustalenie typu, jakości i ilości puchu stosowanego przy produkcji wyrobów puchowych.

Cennym wsparciem dla EOG okazało się stowarzyszenie Outdoor Industry Association (OIA), które nakłoniło producentów z Ameryki Północnej do nadesłania kolejnych danych, dzięki czemu wyniki badania stały się bardziej szczegółowe.

Uzyskane dane będą stanowić cenną informację dla poszczególnych marek i całej branży, a dodatkowo mogą być wykorzystane aby wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko naturalne, społeczności zaangażowane w proces produkcji i dystrybucji oraz dobro zwierząt.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z ankiety EOG, przebadano 1058 ton puchu, co szacunkowo stanowi ok. 65-75% puchu stosowanego w branży outdoorowej Europy i Ameryki.

 

Dzięki temu całą objętość puchu wykorzystywanego na rynku outdoorowym można oszacować na 1410 – 1630 ton rocznie. Choć obecnie jesteśmy w szczytowym momencie wykorzystania puchu przez branżę outdoorową, to jednak stanowi to mniej niż 1% globalnej produkcji puchu (która jest szacowana na przynajmniej 270 tysięcy ton).

Mark Held, Sekretarz Generalny EOG, komentuje:

Powszechnie wiadomo, że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się coraz większe zainteresowanie organizacji pozarządowych, sprzedawców oraz konsumentów wykorzystaniem etycznych źródeł puchu w naszej branży. Równocześnie wiele marek wkłada dużo pracy w upewnienie się, że sposób w jaki wykorzystują puch spełnia wysokie standardy etyczne i ekologiczne. EOG nieustannie stara się wspierać i przeprowadzić badania rynku dla naszych członków, dzięki czemu ułatwiamy zarówno debatę, jak i dążenie do wprowadzenia najlepszych praktyk w pozyskiwaniu surowców.

Fakt, że cała objętość puchu wykorzystywanego przez naszą branżę stanowi mniej niż 1% globalnej produkcji sugeruje jedną z przyczyn dla których nasz wpływ na łańcuch dostaw surowców jest ograniczony i wymaga wspólnego działania. Jesteśmy pewni, że wspólne działanie całej branży jest słuszną strategią i pozwoli promować najlepsze praktyki, równocześnie zachęcając coraz szersze rzesze użytkowników i dostawców do dalszego zaangażowania się. Te badania stanowią ważny krok naprzód, który pozwoli osiągnąć długoterminowy cel, a mianowicie wprowadzenie wspólnych standardów dla całej branży, które będą egzekwowane przez niezależną organizację – będzie to efektywne finansowo, a do tego możliwe do przyjęcia zarówno przez biznes, jak i organizacje pozarządowe.


Dane, które zostały zgromadzone, zostaną wykorzystane do wyznaczenia kierunku przyszłych działań Stowarzyszenia w ramach programów zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkie szczegóły badań nad wykorzystaniem puchu są dostępne jedynie dla uczestników, jednak wyjątki są dopuszczalne w przypadku firm, które są gotowe do aktywnego wsparcia pozytywnych zmian w łańcuchu dostaw surowców. Więcej informacji na: www.europeanoutdoorgroup.com.

 ***

European Outdoor Group została założona w 2003 r. przez 19 największych na świecie firm outdoorowych, które wspólnie uznały konieczność stworzenia spójnej organizacji, reprezentującej wspólne interesy branży outdoorowej. We współczesnym świecie regulacje prawne, problemy ekologiczne, media i handel stają się coraz bardziej wspólnymi, globalnymi zagadnieniami. Połączone siły firm członkowskich EOG (w sumie 62 marek plus bliska współpraca z 9 narodowymi stowarzyszeniami outdoorowymi) zapewniają Grupie niezwykłą siłę pozwalającą reprezentować europejską branżę outdoorową w konstruktywny i pozytywny sposób.

Źródło: EOG

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0