HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: dobry początek drugiego kwartału

Sieć INTERSPORT Polska stopniowo poprawia swoje wyniki sprzedaży.  W maju 2014 roku obroty w salonach były  o 10,9 proc. wyższe r/r, z czego na porównywalnych sklepach dynamika sprzedaży r/r wyniosła +7 proc. To dobry początek II kwartału, biorąc pod uwagę fakt, że również w kwietniu br. spółka zanotowała dodatnią dynamikę obrotów. 

Zgodnie z przyjętą polityką zatowarowania spółka kładzie w 2014 roku nacisk na sprzedaż całorocznych grup towarowych takich jak: turystyka, football, running, pływanie i fitness. Jak dotąd założenie jest słuszne, ponieważ asortyment ten odnotowuje wzrosty sprzedaży r/r.

Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę:

  • w kwietniu br. wyniosły  17 846 tys. zł i były wyższe o 1,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 17 591 tys. zł);
  • w maju br. wyniosły 18 768 tys. zł i były wyższe o 10,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 16 922 tys. zł), przy czym r/r dynamika sprzedaży LFL wyniosła +7 proc.

Narastająco od stycznia do maja 2014 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 96 385 tys. zł, czyli więcej o 4,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 92 570 tys. zł).

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0