HomeRynek outdoor

INERSPORT Polska: drugi kwartał lepszy niż w roku ubiegłym

Według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w II kwartale 2014 wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 7,2 proc. i poprawiła wynik brutto o 71 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług odnotowywane przez Spółkę kształtowały się następująco (dane w tys. zł):

Struktura zysków w dwóch pierwszych kwartałach 2014 roku była inna niż zazwyczaj w tym okresie. Pierwszy kwartał tego roku był słaby a powodem tego był brak typowej aury zimowej. Drugi kwartał 2014 był dobry – polityka zarządu zwiększania udziału sprzedaży całorocznych grup towarowych przyniosła efekt w postaci najlepszego wyniku II kwartału w historii.

Słaba sprzedaż w styczniu br. wymusiła konieczność zredukowania zapasów magazynowych. Dlatego też, w lutym br. przeprowadzono wyprzedaż asortymentu zimowego. Bardzo dobry marzec 2014 roku, w którym dynamika sprzedaży była na poziomie +33 proc. (znaczące wzrosty na grupach całorocznych, a spadki na grupach zimowych), niestety nie zdołał nadrobić utraconych zysków z poprzednich miesięcy. Wpłynęło to ostatecznie na osiągnięcie słabszych, niż oczekiwano, wyników za pierwszy kwartał 2014 roku.

W drugim kwartale 2014 roku Spółka odnotowała znacznie lepszy wynik, niż w roku ubiegłym. Od kwietnia do czerwca br. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 55.368 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 51.636 tys. zł). W II kwartale br. strata brutto wyniosła 423 tys. zł, czyli o 71 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku (była: strata brutto na poziomie 1.451 tys. zł).

Narastająco od stycznia do czerwca 2014 roku łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 115 139 tys. zł, czyli o 5 proc. lepiej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 109 694 tys. zł). Zarząd szacuje, że Spółka po I półroczu br. odnotuje zysk brutto na poziomie około 96 tys. zł, natomiast EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 4.272 tys. zł.

Szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2014 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Źródło: Intersport Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0