HomeRynek outdoor

Wezwanie do sprawdzenia amortyzatorów w lonżach DYNASTOP Rock Emipre i innych produktach

Otrzymaliśmy informację o jednym przypadku nieprawidłowo zeszytego absorbera energii w lonży Dynastop (VDT001). Klient, który zgodnie z instrukcją obsługi, sprawdził funkcjonowanie lonży via ferrata wykrył brak szwu i natychmiast się z nami skontaktował.

Do tej pory, po szczegółowej kontroli produktów w naszym magazynie i magazynach dystrybutorów, ujawniono tylko ten jeden przypadek nieprawidłowego zeszycia absorbera. Chcąc wykluczyć sytuację użycia niepełnowartościowego sprzętu Rock Empire wzywa do przeprowadzenia samodzielnej kontroli posiadanych przez Was absorberów energii.

Kontrola jakości szwówKontrola jakości szwów

Prosimy o skontrolowanie następujących produktów:

  • Dynastop – VTD001
  • Absorber RE-VWA001
  • Absorber I – VWA001
  • Absorber Y – VWA003
  • Absorber I-60 – VWA002
  • Absorber Y C60 – VWA004

Procedura sprawdzenia absorberów energii została przedstawiona na planszach.

Zaistniały błąd spowodowany jest czynnikiem ludzkim. Firma Rock Empire sprawdziła i poprawiła już procedury kontroli, tak aby wykluczyć w przyszłości taką sytuację.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z użytkowaniem lub przeprowadzeniem kontroli posiadanego przez Was sprzętu skontaktujecie się dystrybutorem Rock Empire w Polsce –biuro@namaste.pl

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

Namaste – dystrybutor Rock Empire

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0