HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: szacunkowe wyniki finansowe po I kwartale 2015 roku

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w I kwartale 2015 roku łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 56 012 tys. zł, czyli o 6,3 proc. mniej w stosunku do I kwartału 2014 roku (było: 59 771  tys. zł).

W I kwartale 2015 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 1 080 tys. zł, czyli o 108,1 proc. wyższy w stosunku do I kwartału 2014 roku (było: 519 tys. zł). Narastająco, od stycznia do marca 2015 roku, EBITDA wyniosła 2 970 tys. zł, czyli o 12,5  proc. więcej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 2 641 tys. zł).

Dużo lepszy wynik finansowy wypracowany po I kwartale 2015 roku osiągnięto dzięki znaczącej poprawie marży ze sprzedaży oraz obniżeniu kosztów prowadzenia działalności. Jednocześnie Spółka na koniec I kwartału br. zmniejszyła r/r zapas magazynowy asortymentu zimowego.

Szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2015 roku. Raport został sporządzony zgodnie z § 5pkt 1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia.

 Źródło: Intersport Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0