HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: szacunkowe wyniki po III kwartale

Według wstępnych szacunków Spółka INTERSPORT Polska osiągnęła w III kwartale 2015 roku łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 53.263 tys. zł, czyli o 5,7 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 50.412 tys. zł).

Dzięki optymalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz poprawie marży, sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała w III kwartale br. niższą, niż zazwyczaj stratę brutto w wysokości 647 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku strata brutto wyniosła 1.964 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco:

  • Lipiec  2015 roku: 19.585 tys. zł  (+7,3 proc. r/r),
  • Sierpień 2015 roku: 18.691 tys. zł  (+5,2 proc. r/r),
  • Wrzesień 2015 roku: 14.987 tys. zł  (+4,1 proc. r/r).

Narastająco, po trzech kwartałach 2015 roku, Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży  w wysokości 164.527 tys. zł, czyli o 0,6 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku  (było: 165.551 tys. zł). Według wstępnych szacunków  po trzech kwartałach br. Spółka osiągnęła:

  • zysk brutto w wysokości 688  tys. zł  (była strata brutto: 1.866 tys. zł)
  • EBITDA na poziomie 6.912 tys. zł. (było: 4.512 tys. zł)
Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0