HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: konsekwentna poprawa wyników w III kwartale

W III kwartale 2015 roku sieć INTERSPORT Polska, dzięki zmniejszaniu kosztów na porównywalnych sklepach oraz utrzymaniu wzrostowego trendu marży, poprawiła wynik finansowy r/r.

W okresie od lipca do września 2015 roku Spółka wypracowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 53.262 tys. zł, czyli o 5,7 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 50.412 tys. zł).

Dzięki konsekwentnej polityce zmniejszania kosztów na porównywalnych sklepach oraz utrzymaniu trendu wzrostowego marży, sieć INTERSPORT Polska S.A. w III kwartale 2015 roku poprawiła wynik finansowy o 67 proc. – strata brutto wyniosła 647 tys. zł, czyli o 1.317 tys. zł mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (była strata brutto: 1.964 tys. zł).

W lipcu br. sieć INTERSPORT Polska zawarła na dobrych warunkach umowę najmu lokalu handlowego o powierzchni 758 m2 zlokalizowanego w centrum handlowo-usługowym „Zielone Arkady” w Bydgoszczy. Nowy salon zostanie uruchomiony już 13 listopada br.

Dodatkowo, w III kwartale br. Spółka przedłużyła na kolejne 10 lat dwie umowy najmu istotnych – z punktu widzenia handlowego – lokalizacji. Pierwsza dotyczy sklepu o powierzchni 869 m2, funkcjonującego od 2006 roku w Galerii Krakowskiej w Krakowie, druga dotyczy salonu o powierzchni 1027 m2, działającego od 2005 roku w Silesia City Center w Katowicach.

Narastająco, po trzech kwartałach 2015 roku, sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 164.526 tys. zł, czyli o 0,6 proc. niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku (było: 165.551 tys. zł).

Po trzech kwartałach br. Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 688 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano stratę brutto w wysokości 1.866 tys. zł., zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 6.912 tys. zł, czyli o 53 proc. lepiej r/r (było: 4 512 tys. zł).

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0