HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: szacunkowe wyniki za rok 2015

Według wstępnych szacunków Spółka w 2015 roku wypracowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 214.184 tys. zł, czyli o 1,4 proc. niższe niż w roku 2014 (było: 217 184 tys. zł). Firma odnotowała wartość EBITDA w wysokości 4.954 tys. zł, wobec wartości EBITDA w wysokości 5.692 tys. zł w roku 2014, a także odnotowała stratę brutto w wysokości 3.936 tys. zł, wobec straty brutto na poziomie 3.176 tys. zł osiągniętej w roku 2014.
Po III kwartałach 2015 roku Spółka wypracowała dodatnie wyniki finansowe – zysk brutto w wysokości 688 tys. zł, EBITDA na poziomie 6.912 tys. zł. Pozytywny trend poprawy wyników został zniweczony przez brak aury zimowej i gorszą sprzedaż pod koniec roku. Tylko w grudniu 2015 roku Spółka osiągnęła o 9,2 proc. mniejsze przychody r/r (głównie ze względu na słabą sprzedaż produktów zimowych), co znacząco zmniejszyło marżę wypracowaną w sklepach.

Ze względu na późne nadejście zimy (dopiero w styczniu 2016 r.) odnotowano efekt „przesunięcia sprzedaży” produktów zimowych, który niekorzystnie wpłynął na sprzedaż i marżę w drugiej połowie grudnia 2015 roku, ale jednocześnie bardzo pozytywnie wpłynął na wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszych tygodniach stycznia 2016 roku.

W całym roku 2015 Spółka zmniejszyła koszty prowadzenia działalności r/r :

  • o 4,1 proc., tj. o 2.485 tys. zł w sklepach porównywalnych;
  • o 0,8 proc., tj. o 734 tys. zł w kosztach całkowitych.

Głównym powodem osiągnięcia słabszych wyników finansowych w 2015 roku było uzyskanie mniejszej marży na sprzedaży w ujęciu r/r o 1,8 proc. tj. 1.495 tys. zł.

Na zmniejszenie marży wpływ miała:

  • słabsza sprzedaż towarów zimowych (zwłaszcza w grudniu 2015 roku)
  • wyprzedaż sezonowych towarów (która jednocześnie obniżyła stan zapasów na dzień 31.12.2015 r. o 15 proc. r/r tj. o 9.648 tys. zł – pozytywny efekt tego działania, w postaci poprawy marży będzie widoczny w roku 2016).

Szczegółowy raport finansowy za rok 2015 zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2016 roku.

Źródło INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0